Wrecsam v Caer: Galw ar gefnogwyr i ymddwyn yn gyfrifol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu o flaen cefnogwyr yn 2014

Mae Comisiynydd Heddlu'r Gogledd yn galw ar gefnogwyr timau pêl-droed Wrecsam a Chaer i ymddwyn yn gyfrifol yn y gêm ddarbi leol brynhawn Sadwrn.

Yn ôl Arfon Jones gallai ymddygiad da sicrhau y gallai'r cyfyngiadau gêm'bubble' gael eu codi yn y dyfodol.

Mae'r cyfyngiadau yn golygu bod yn rhaid i gefnogwyr Caer gwrdd yn y ddinas cyn teithio i Wrecsam mewn bysiau swyddogol.

Dyma'r pedwerydd tymor yn olynol i'r cyfyngiadau fod mewn grym

'Difetha'r awyrgylch'

Pan mae'r Dreigiau yn chwarae oddi cartref yng Nghaer mae'n ofynnol iddyn nhw hefyd deithio ar fysiau swyddogol.

Yn ôl Mr Jones os bydd pethau'n mynd yn dda gallai'r cyfyngiadau gael eu codi, er budd i'r ddau glwb.

Dywedodd: "Os bydd trafferthion ddydd Sadwrn, mae'n amlwg y bydd yn rhaid i'r cyfyngiadau 'ma barhau.

"Mae'r cyfan yn difetha'r awyrgylch. Dim ond yn y gêm hon y mae'r fath gyfyngiadau yn bodoli.

"Yn fy nhyb i mae angen normaleiddio'r drefn o blismona'r gêm ac wedi rhai cyfarfodydd gyda phrif swyddogion Heddlu'r Gogledd gwn ei fod yn fwriad i godi'r cyfyngiadau ar gyfer y tymor nesaf."

Fis diwethaf, dywedodd datganiad ar y cyd gan glybiau Wrecsam a Chaer, Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Caer bod y grwpiau wedi cytuno ar y cyfyngiadau "er mwyn diogelwch".

"Y prif resymau am y cyfyngiadau yma yw i leihau'r posibilrwydd am gamymddwyn, diogelu cefnogwyr, trigolion ac ymwelwyr... a lleihau'r effaith i gymunedau a busnesau lleol."

Ychwanegodd y gallai'r cyfyngiadau ddod i ben os yw'r ddwy gêm y tymor hwn yn gorffen heb drafferth.

Mae Wrecsam yn 14eg yn y gynghrair ar hyn o bryd, un yn uwch na Chaer.

Mae'r gêm yn cychwyn am 12:15 ar y Cae Ras.