Gwlad yr Iâ yn ystyried achos llys yn erbyn Iceland

Cyhoeddwyd

Gallai cwmni archfarchnad Iceland wynebu her gyfreithiol i gadw'r enw ar ôl i Lywodraeth Gwlad yr Iâ gadarnhau ei bod yn ystyried achos llys.

Mae cwmni Iceland Foods, sydd â'i bencadlys yng Nglannau Dyfrdwy, wedi bod yn masnachu o dan yr enw Iceland ers 1970.

Mae gan y cwmni 800 o archfarchnadoedd ym Mhrydain ac mae'n cyflogi 23,000 o staff.

Mae'r cwmni yn dadlau mai nhw sydd biau'r nod masnach Ewropeaidd i ddefnyddio'r enw, a dyma mae'n debyg fydd canolbwynt unrhyw achos llys gan lywodraeth y wlad.

Yn ôl llefarydd ar ran Iceland Foods, nid oedd y cwmni'n ymwybodol o unrhyw ddryswch.

Dywedodd hefyd mai dyma un o'r "brandiau mwyaf adnabyddus ym Mhrydain" a bod y cwmni'n masnachu mewn gwledydd ar draws Ewrop gan gynnwys Gwlad yr Iâ.

Ddydd Gwener fe ddywedodd llefarydd ar ran Gweinidog Materion Tramor Gwlad yr Iâ: "Galla i gadarnhau fod y mater o dan ystyriaeth ond hyd yma nid oes penderfyniad wedi ei wneud."