Carchar am 18 mlynedd am ladd ei lys-dad yn y Rhondda

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun, Roedd Leon Port a'i fam wedi ceisio glanhau'r dystiolaeth a dweud celwydd wrth yr heddlu

Mae dyn wedi cael ei garcharu am o leiaf 18 mlynedd ar ôl lladd ei lys-dad mewn ymosodiad "ffiaidd" yn y Rhondda.

Fe wnaeth Leon Port, 24, a'i fam Maria Hopes, 46, drywanu Mark Hopes i farwolaeth yn dilyn ffrae feddwol.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Mr Hopes, 45, hefyd wedi cael ei daro gan fâs drom a bod ei waed ar draws waliau a dodrefn y cartref.

Fe adawodd y ddau ohonynt Mr Hopes yn marw am oriau cyn galw ambiwlans i'r tŷ yn Nhrealaw, Rhondda.

Cafodd Port ei garcharu am oes gyda gorchymyn i dreulio o leiaf 18 mlynedd dan glo tra bod ei fam, gafodd ei dyfarnu'n euog yn dilyn ail achos, yn aros i glywed beth fydd ei dedfryd.

Roedd y ddau wedi ceisio beio'r ymosodiad ar ei gilydd, ond fe ddywedodd Mr Ustus Picken ei fod yn ystyried y ddau'r un mor gyfrifol am yr ymosodiad.

"Fe ddioddefodd [Mr Hopes] drais erchyll a bu farw dros gyfnod o oriau, gan ddioddef yn sylweddol o'i anafiadau, a wnaethoch chi ddim byd i leihau ei boen," meddai.

Roedd y llys wedi clywed bod ffrae wedi dechrau rhwng Mr Port a Mr Hopes wedi i'r ddau fod yn yfed ar y soffa yng nghartref y llys-tad ym mis Hydref llynedd.

Honnodd Port mai Mr Hopes oedd wedi dechrau ymddwyn yn gorfforol ac mai dyna pam y gwnaeth ei daro, ond fe wrthododd y rheithgor ei honiad ei fod yn amddiffyn ei hun.

Cafodd partner Port, Rebecca Donovan, ddedfryd ohiriedig o 16 mis am wyrdroi cwrs cyfiawnder.