Gordon Anglesea: Amddiffyniad yn herio honiadau dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price

Mae dyn sy'n dweud iddo gael ei gamdrin gan gyn bennaeth heddlu wedi gwadu ei fod wedi gwneud honiadau ffug.

Roedd y tyst wedi honni ei fod wedi cael ei gamdrin gan Gordon Anglesea, 78 oed o Hen Golwyn, mewn canolfan i droseddwyr ifanc yn Wrecsam rhwng 1982 a 1983.

Gwadodd y tyst honiad gan yr amddiffyniad ei fod hefyd wedi gwneud honiadau ffug o gamdriniaeth yn erbyn meddyg yn y gorffennol.

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

'Cyhuddiad ffug'

Dywedodd Tania Griffiths QC ar ran yr amddiffyniad fod y dyn hefyd wedi gwneud honiadau yn erbyn meddyg yng ngogledd Cymru.

Dywedodd y tyst ei fod wedi cael ei roi yn Ysbyty Dinbych gan y meddyg dan sylw pan oedd yn 17, a'i fod yn "anghywir i fy anfon yno ar yr oed yna".

Fe ofynnodd Ms Griffiths iddo a oedd yn teimlo'n chwerw a dialgar am y peth.

"Fe wnaethoch chi gyhuddiad ffug yn erbyn dyn proffesiynol," meddai Ms Grifiths wrtho.

Wrth ymateb fe ddywedodd y tyst: "Wnaeth e ddim fy nghamdrin i, fe wnaeth o fy nghamdrin i wrth fy rhoi i mewn uned seiciatryddol."

Dangoswyd model o fainc tebyg i'r rheiny fyddai wedi bod yn y ganolfan troseddwyr ifanc, ac fe heriodd Ms Griffiths yr honiad fod y tyst wedi cael ei gamdrin ar y fainc gan gwestiynu sut y byddai wedi ffitio arni.

Dywedodd y tyst nad oedd yn cofio'r fainc, a'i fod yn ifanc ac "eiddil" ar y pryd.

Cwestiynu marc geni

Fe ofynnodd Ms Griffiths hefyd am farc geni amlwg ar waelod gwddf Gordon Anglesea, gan ddweud bod y tyst wedi methu â disgrifio'r marc yn y lle iawn pan gafodd ei holi.

"Dwi ddim yn cofio'n union ble oedd y marc geni, fe ddigwyddodd hyn sbel yn ôl," meddai'r tyst.

Dywedodd Ms Griffiths: "Rydw i'n awgrymu bod rhywun wedi dweud wrthoch am y marc geni a'ch bod chi wedi'i gael o'n anghywir. Rydych chi wedi gweld digon o luniau ohono dros y blynyddoedd."

Atebodd y tyst: "Fe welais i'r marc geni. Dwi wedi bod eisiau ei anghofio drwy fy mywyd."

Gwadodd ei fod erioed wedi ceisio hawlio iawndal am beth ddigwyddodd iddo.

Mewn sylw emosiynol dywedodd: "Mae o wedi dinistrio fy mywyd, mae o'n berson drwg, mae angen iddo fynd i ffwrdd, mae o'n ffiaidd."

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau ac mae'r achos yn parhau.