Agor canolfan tân ac ambiwlans gwerth £15m yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
canolfan newyddFfynhonnell y llun, Mike Dean (Eye Imagery)

Mae canolfan newydd gwerth £15m ar gyfer y gwasanaethau tân ac ambiwlans yn Wrecsam wedi cael ei hagor yn swyddogol.

Mae'n cynnwys lle ar gyfer wyth injan dân, chwe cherbyd ambiwlans, gweithdy, cyfleusterau paratoi a chyfleusterau hyfforddiant.

Mae'r ganolfan ar Ffordd Croesnewydd wedi bod yn cael ei defnyddio ers mis Ebrill, ac fe gafodd ei hagor yn swyddogol ddydd Gwener gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething a'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

Cafodd ei hadeiladu er mwyn cymryd lle'r hen orsaf dân yn Wrecsam, a'r hen orsafoedd ambiwlans yn y Waun a Wrecsam.

"Bydd gweithio o un safle yn caniatáu gwell cydweithio pan mae'n dod at ymateb i ddigwyddiadau a gwneud y defnydd gorau o adnoddau'r ddau wasanaeth," meddai'r cynghorydd Meirick Lloyd Davies, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

"Bydd y ganolfan adnoddau yn darparu gwell cyfleusterau i'n staff a gwell gwasanaeth i'r cyhoedd yn ein hardal."