Cynnydd yng nghefnogaeth y Ceidwadwyr yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA/Getty
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Theresa May olynu David Cameron fel Prif Weinidog ym mis Gorffennaf

Mae cefnogaeth i'r blaid Geidwadol ar ei uchaf ers chwe blynedd yng Nghymru, yn ôl yr arolwg diweddaraf.

Roedd cefnogaeth y blaid ar 29% ar gyfer etholiad cyffredinol, 6% yn uwch na'r arolwg diwethaf gafodd ei gynnal ym mis Gorffennaf.

Dangosodd yr arolwg bod Llafur ar 35% (+1), Plaid Cymru ar 13% (-3), UKIP ar 14% (-2), a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 7% (-1).

Roedd cynnydd hefyd yng nghefnogaeth y Ceidwadwyr ar gyfer etholiad y Cynulliad, gyda'r blaid bellach yn yr ail safle ar 24%.

Dyma'r pôl piniwn cyntaf i gael ei chynnal gan YouGov ar gyfer ITV a Phrifysgol Caerdydd ers i Theresa May gael ei phenodi'n Brif Weinidog.

Prif wrthblaid y Cynulliad?

Yn ôl yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru mae'r arolwg barn yn adlewyrchu "cyfnod mis mêl" Mrs May fel arweinydd newydd ei phlaid.

Pe byddai canlyniadau'r arolwg yn cael eu hadlewyrchu mewn etholiad cyffredinol ar y ffiniau presennol, meddai, yr amcan fyddai mai dim ond un sedd fyddai'n newid dwylo, sef bod Plaid Cymru'n cipio Ynys Môn oddi ar Lafur.

Mewn etholiad cyffredinol o dan y ffiniau newydd arfaethedig yr amcan fyddai bod Llafur yn ennill 15 sedd, y Ceidwadwyr yn cael 10, Plaid Cymru yn cael tri a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael un.

Pe byddai canlyniadau'r arolwg yn cael eu hailadrodd mewn etholiad Cynulliad fe fyddai Llafur yn colli tair sedd, gan eu gadael â 26, a'r Ceidwadwyr yn ennill tair er mwyn dod yn brif wrthblaid gydag 14 sedd. Fyddai dim newid yn nifer seddi'r pleidiau eraill.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn amcangyfrif mai'r Ceidwadwyr fyddai'r brif wrthblaid yn y Cynulliad

Dywedodd yr Athro Scully bod y cynnydd yng nghefnogaeth y Ceidwadwyr yng Nghymru yn adlewyrchu'r patrwm ehangach ar draws Prydain.

"Dyw hi ddim yn anarferol i brif weinidogion newydd, neu arweinwyr y pleidiau mawr gael rhywfaint o gyfnod mis mêl," meddai.

"Yn ein Arolwg Baromedr Gwleidyddol Cymru ym mis Medi llynedd, roedd hi'n edrych fel petai buddugoliaeth ddiweddar Jeremy Corbyn yn y ras arweinyddiaeth wedi rhoi hwb iddo yn y polau. Ond wnaeth y 'Corbyn bounce' ddim para yn hir - erbyn yr arolwg nesaf ym mis Rhagfyr roedd wedi diflannu eisoes."

Cafodd yr arolwg ar gyfer ITV Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ei chynnal gan YouGov rhwng 18-21 Medi 2016, gan holi 1,001 o oedolion.