Terfysgaeth: Ymchwiliad yr heddlu'n parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service

Mae ymchwiliad yr heddlu'n parhau wedi i ddyn 33 oed gael ei arestio ar y stryd yng Nghaerdydd ar amheuaeth o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth.

Mae swyddogion wedi bod yn chwilio dau dŷ yn y ddinas wedi i'r dyn gael ei arestio brynhawn Iau.

Mae'n cael ei gwestiynu ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ag annog gweithredoedd terfysgol yn groes i Ddeddf Terfysgaeth 2000.

Mae'r dyn yn y ddalfa mewn gorsaf heddlu yng nghanol Llundain.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd yr heddlu bod yr ymdrech i arestio'r dyn wedi ei drefnu o flaen llaw ac o ganlyniad i ymchwiliad gan Uned Gwrth Derfysgaeth MPS gyda chefnogaeth Uned Eithafiaeth a Gwrth Derfysgaeth Cymru.

Roedd 'na weithgaredd gan yr heddlu yn ardaloedd Glan yr Afon a Grangetown o'r ddinas brynhawn dydd Iau ond ni wnaeth yr heddlu gadarnhau fod hyn yn gysylltiedig gydag arestio'r dyn.

Mae'r BBC yn deall fod cysylltiad rhwng y digwyddiad a therfysgaeth Islamaidd honedig.