Carwyn Jones a Leanne Wood yn cyfarfod i drafod Brexit

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth Carwyn Jones gyfarfod gyda Leanne Wood i drafod Brexit ddydd Iau, wedi i'w pleidiau wrthdaro dros ymateb Llywodraeth Cymru i ganlyniad refferendwm yr UE.

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog fod "gwahaniaethau'n parhau".

Fe wnaeth y ddau arweinydd gytuno i gynnal trafodaethau pellach.

Daeth y cyfarfod wedi i ACau Llafur bleidleisio yn erbyn cynnig Plaid Cymru yn y Cynulliad i gefnogi "aelodaeth lawn" o farchnad sengl yr UE.

Fe wnaeth Llafur ochri gydag UKIP a'r Ceidwadwyr yn y bleidlais nos Fercher.

Dywedodd Plaid Cymru fod pleidlais yr ACau Llafur yn erbyn y cynnig gyfystyr â chefnogi'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel "Brexit caled".

Gwrthdaro

Ond dywedodd Mr Jones ei fod wedi galw'n gyson ar y DU i gadw "mynediad" i'r farchnad sengl yn dilyn canlyniad y refferendwm.

Mae'r ddwy blaid mewn trafodaethau am y gyllideb, deddfwriaeth a grymoedd i'r Cynulliad yn barod - fel rhan o'r cytundeb i alluogi Llafur i barhau mewn grym wedi'r etholiad fis Mai.

Ond mae gwrthdaro wedi bod rhwng y ddwy blaid ers i Gymru bleidleisio o blaid gadael, gyda Phlaid Cymru'n cyhuddo'r prif weinidog o newid ei safbwynt ar yr hyn ddylid ddigwydd nesaf.

Y farchnad sengl yw ardal fasnachu ddi-doll Ewrop.

Fe wnaeth Mr Jones a Ms Wood ymgyrchu ochr yn ochr o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm ym mis Mehefin.

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog: "Mae gwahaniaethau'n parhau rhwng y ddau arweinydd a'u pleidiau, ond mae'r ddau wedi cytuno i barhau i drafod y sialensiau sy'n wynebu Cymru".