Terfysgaeth: Arestio dyn 33 oed yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae swyddogion gwrth derfysgaeth wedi arestio dyn 33 oed ar stryd yng Nghaerdydd brynhawn dydd Iau ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ag annog gweithredoedd terfysgol yn groes i Ddeddf Terfysgaeth 2000.

Roedd yr ymdrech i arestio'r dyn wedi ei drefnu o flaen llaw ac o ganlyniad i ymchwiliad gan Uned Gwrth Derfysgaeth MPS gyda chefnogaeth Uned Eithafiaeth a Gwrth Derfysgaeth Cymru.

Mae swyddogion yn archwilio dau eiddo yn y brif ddinas ar hyn o bryd.

Roedd na weithgaredd gan yr heddlu yn ardaloedd Glan yr Afon a Grangetown o'r ddinas brynhawn dydd Iau ond ni wnaeth Heddlu'r Met yn Llundain gadarnhau fod hyn yn gysylltiedig gydag arestio'r dyn.

Mae'r BBC yn deall fod cysylltiad rhwng y digwyddiad a therfysgaeth Islamaidd honedig.