Cyn weinidog Llafur yn galw am undod o fewn y blaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddau ymgeisydd wedi dweud bod angen uno'r blaid ar ôl y canlyniad

Mae cyn weinidog Llafur wedi dweud wrth y Post Cyntaf bod angen undod yn y blaid, ar ôl iddyn nhw ddewis eu harweinydd ddydd Sadwrn.

Dywedodd Denzil Davies ei fod yn gobeithio "y bydd y blaid yn tynnu at ei gilydd" ac "ddim yn beirniadu ein gilydd drwy'r amser."

Amser cinio ddydd Sadwrn bydd enw'r arweinydd yn cael ei gyhoeddi a hynny wedi pleidlais gan aelodau'r blaid dros yr haf.

Y disgwyl yw y bydd Jeremy Corbyn yn cael ei ail-ethol fel yr arweinydd.

Aelod Seneddol Pontypridd, Owen Smith sy'n ymgeisio yn ei erbyn.

Mae Mr Corbyn wedi wynebu heriau i'w arweinyddiaeth wedi i aelodau o'i gabinet ymddiswyddo ac i nifer o ASau gefnogi mesur o ddiffyg hyder ynddo.

Bai ar y ddwy ochr

Yn ôl cyn Aelod Seneddol Llanelli mae yna fai wedi bod ar ddwy ochr y blaid, y dde a'r chwith: "Mae'n rhaid yn awr i'r ddwy ochr ddod at ei gilydd.

"Y dde, i beidio barnu Corbyn, os enillydd Corbyn. A'r chwith, i beidio paratoi i ddiswyddo Aelodau Seneddol...

"Falle (wedyn) y gallan nhw ddod at ei gilydd, a pharatoi polisïau perthnasol."

Disgrifiad,
Mae Denzil Davies yn gyn Aelod Seneddol Llafur dros Lanelli

Dywedodd Mr Davies y bydd angen i Mr Corbyn hefyd gydweithio gyda phawb os bydd yn cael ei ethol ac ennill mwy o brofiad am ei fod wedi bod yn AS ar y meinciau cefn am flynyddoedd.

Mae'r cyn weinidog hefyd wedi beirniadu ymgyrch Owen Smith gan ddweud bod yna ddiffyg eglurder wedi bod yn ei neges.

"Rwy'n credu fod Owen yn aelod Llafur traddodiadol o dde Cymru, so fe'n wahanol efallai i fi, neu Kinnock... ond, doedd ei neges o ddim yn glir," meddai Mr Davies.

"Ar un llaw, oedd e yn ceisio dweud bod e'r un peth a Corbyn, ar y llaw arall wrth gwrs, roedd e'n ceisio mynd i'r dde."

Awgrymodd Mr Davies fod y blaid wedi methu a "gwrando" ar eu hetholwyr traddodiadol ers dyddiau Tony Blair ac y bydd yn rhaid gwrando mwy arnyn nhw.

Ond dywedodd ei fod yn credu bod y blaid Lafur yn parhau yn berthnasol.