Arestio dyn wedi marwolaeth gweithiwr wrth osod golau

Cyhoeddwyd

Mae dyn 39 oed wedi ei arestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth wedi i ddyn arall farw wrth osod goleuadau ar ffordd.

Roedd y dyn 42 oed yn gosod y goleuadau ar ffordd yr A465 rhwng Cefncoedycymer a chylchffordd yn Aberdâr brynhawn dydd Mercher.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful ond bu farw.

Mae'r heddlu a Phwyllgor Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau i gynnal ymchwiliad, ac mae'r dyn 39 oed wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.