Swyddogion Sir Ddinbych wedi 'mynegi pryder' am gwmni GHA

Cyhoeddwyd

Roedd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn amau fod rhywbeth o'i le gyda chwmni bysys GHA o Wrecsam bedwar mis cyn i'r cwmni gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr medd adroddiad.

Cymaint oedd pryder swyddogion fel iddynt lunio cynllun gweithredu, a ddaeth i rym pan gafodd y cwmni orchymyn i roi'r gorau i fasnachu.

Fe wnaeth y cwmni, oedd yn gyfrifol am nifer o wasanaethau yng ngogledd ddwyrain Cymru a gogledd orllewin Lloegr, roi'r gorau i fasnachu ar 13 Gorffennaf, gan ddiswyddo 320 o weithwyr.

Yr wythnos hon daeth i'r amlwg fod gan y cwmni, oedd â'i bencadlys yn Rhiwabon, ddyledion o £5.2m.

Mae Comisiynwyr Traffig wedi gwahardd y brodyr Gareth ag Alwyn Lloyd-Davies rhag bod yn gyfarwyddwyr ar unrhyw gwmnïau eraill.

Sir Ddinbych oedd un o'r ardaloedd gafodd ei effeithio fwyaf gan fethiant y cwmni.

Trafnidiaeth ysgol

Roedd GHA yn gyfrifol am nifer o gytundebu i gludo disgyblion ysgol, ac roedd hefyd yn darparu nifer o wasanaethau cyhoeddus yn ne'r sir.

Mewn adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i gabinet y cyngor yr wythnos nesaf, dywed Peter Daniels, rheolwr trafnidiaeth y sir: "Ym mis Ebrill yn dilyn pryder am GHA fe wnaeth swyddogion fynd ati i lunio cynllun.

"Ym mis Gorffennaf fe wnaeth swyddogion fynd ati i roi'r cynllun ar waith yn syth er mwyn sicrhau bod gwasanaeth cludo disgyblion yn parhau, ac yn ystod mis Awst cafodd cytundebau GHA oedd yn cynnal gwasanaeth cyhoeddus eu rhoi i dendr."

Nod y cynllun, medd yr adroddiad, oedd sicrhau fod pob cymuned oedd yn arfer cael eu gwasanaethau gan GHA yn parhau i dderbyn rhyw lefel o wasanaeth.

Dywed yr adroddiad y bydd yn rhaid i'r cyngor wario £175,000 yn ychwanegol ar drafnidiaeth ysgol eleni, gan gynyddu i £275,000 y flwyddyn nesa.

Credir y bydd y cyngor yn gwario £33,000 yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol yn 2016-17 o ganlyniad i fethiant y cwmni.