Disgwyl dedfryd dyn am lofruddiaeth ym Mae Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google | Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun, Cafodd gorff Christine James ei ddarganfod yn ei fflat yn ardal Century Wharf

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed fod dyn 37 oed o Fae Caerdydd wedi llofruddio ei gymydog mewn "ymosodiad ffyrnig" yn ei fflat ym mis Chwefror eleni.

Ymddangosodd Kris Wade, drwy gyswllt linc fideo o garchar Longlartin, gan gadarnhau ei enw ar ddechrau'r achos.

Mae e eisoes wedi pledio'n euog i lofruddiaeth ac mae'n aros i gael ei ddedfrydu ddydd Iau.

Olion gwaed

Clywodd y llys fod Christine James i fod i fynd ar ei gwyliau i Fflorida ddyddiau'n unig ar ôl iddi gael ei lladd.

Dechreuodd ymchwiliad yr heddlu wedi i berthnasau i Mrs James gysylltu i ddweud nad oedd hi wedi cyrraedd Maes Awyr Gatwick.

Cafwyd hyd i'w chorff yng nghyntedd ei fflat.

Roedd y drws heb ei gloi ac roedd olion gwaed trwm.

Clywodd y rheithgor fod gwddf Ms James wedi ei dorri ac roedd ganddi nifer o anafiadau eraill, oedd yn awgrymu fod rhywun wedi ei dyrnu, ei chicio neu sathru arni.

'Sgrechian a gweiddi'

Cafodd mwgwd ei ddarganfod ar y safle, sy'n cael ei gysylltu gyda gweithredoedd rhywiol sadomasocistaidd.

Clywodd y llys fod dyn oedd yn byw mewn fflat cyfagos wedi clywed "gweiddi neu sgrechian" o fflat Ms James tua 15:00 ar 26 Chwefror, a'i fod yna wedi gweld dyn yn tywys cês du. Fe welodd y dyn hefyd yn cludo dau fag bin du.

Dywedodd ei fod, ar ôl i'r dyn fynd, wedi clywed rhywun yn crio y tu mewn i fflat Ms James, ond iddo gredu fod hyn o ganlyniad i ffrae rhwng cariadon.

Y diwrnod canlynol, clywodd y llys, fod y dyn wedi clywed rhagor o synau o'r fflat.

Yn ôl Paul Lewis, ar ran yr erlyniad, does dim modd gwybod yn bendant pryd y cafodd Ms James ei lladd.

Clywodd y llys fod Kris Wade, oedd yn byw yn y fflat uwchben Ms James, wedi gwrthod gadael i'r heddlu fynd i fewn i'w fflat wrth iddyn nhw gynnal eu hymholiadau.

'Olion gwaed'

Cafodd ei arestio ar 7 Mawrth yng nghartref ei rieni ym Mhentre'r Eglwys, ger Pontypridd.

Yn ei fflat, daeth yr heddlu o hyd i gês du, oedd ag olion gwaed Christine James.

Yno hefyd roedd clustlws a breichled, gydag olion gwaed.

Roedd yno hefyd offer sadomasocistaidd.

Mae'r erlyniad yn honni fod yna dystiolaeth gref yn awgrymu fod yna gymhelliad rhywiol i'r llofruddiaeth.

Wnaeth Kris Wade ddim ymateb i gwestiynau pan gafodd ei holi, ac fe blediodd yn euog i lofruddiaeth yn gynharach y mis.