Bron i 250 wedi marw o ganlyniad i danau yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu farw 245 o bobl o ganlyniad i danau rhwng 2015/16

Yn ôl ffigyrau swyddfa Ystadegau Cymru, bu farw 245 o bobl yng Nghymru o ganlyniad i danau rhwng 2015/16 - cynnydd o 27% ar y flwyddyn flaenorol.

Mae'r ffigyrau'n dangos fod diffoddwyr yng Nghymru wedi ymateb i 36,751 o ddigwyddiadau yn y cyfnod rhwng mis Mawrth 2015 a 2016.

O'r rhain, roedd 12,000 neu 33% yn ymwneud â thanau, 2,600 yn ymwneud â damweiniau ffordd a dros 7,000 ar ddigwyddiadau eraill fel llifogydd, achub pobl o afonydd ac anifeiliaid mewn trafferth.

Yn ôl yr ystadegau, fe dderbyniodd y Gwasanaeth Tân dros 72,000 o alwadau yn y cyfnod - cynnydd o 16%.

O'r rhain, roedd bron i 15,000 yn alwadau lle nad oedd angen gweithredu, sef dros 40% o'r holl alwadau.

Ond mae'r ffigyrau yma, yn cynnwys mwy na galwadau ffug yn unig.

Mewn rhai achosion cafodd diffoddwyr eu galw oherwydd nam technegol, neu oherwydd bod rhywun a gwir bryder.

Roedd 2,081 o ddiffoddwyr tân llawn amser a 1,236 rhan amser yng Nghymru ar 31 Mawrth 2016, o'i gymharu â 2,097 llawn amser a 1,405 rhan amser ar 31 Mawrth 2015.