Cyn-athletwraig o Bowys yn cyfaddef ceisio llofruddio dyn

Cyhoeddwyd

Mae cyn-athletwraig o Bowys wedi cyfaddef ceisio llofruddio dyn mewn stadiwm athletau ym Mirmingham.

Yn Llys y Goron Birmingham, fe blediodd Lauren Jeska, 42 oed o Fachynlleth, yn euog i geisio lladd swyddog o Athletau Prydain, Ralph Knibbs, yn Stadiwm Alexander ym mis Mawrth.

Roedd Ralph Knibbs hefyd yn gyn chwaraewr rygbi proffesiynol gyda thîm rygbi Bryste.

Fe blediodd yn euog hefyd i achosi niwed corfforol i Kevan Taylor a Tim Begley, a geisiodd ymyrryd yn ystod yr ymosodiad.

Asesiadau seiciatryddol

Ffynhonnell y llun, SWNS.com
Disgrifiad o’r llun, Roedd Ralph Knibbs yn y llys ym Mirmingham ddydd Iau

Clywodd y llys nad oedd eu hanafiadau nhw yn rhai difrifol.

Mae'r gyn athletwraig hefyd wedi cyfaddef iddi fod â dwy gyllell gegin yn ei meddiant.

Fe ymddangosodd Lauren Jeska trwy gyswllt fideo.

Clywodd y barnwr ei bod wedi cael asesiadau seiciatryddol ac y byddai angen adroddiadau pellach cyn iddi gael ei dyfarnu ym mis Tachwedd.

Dywedodd y bargyfreithiwr ei bod hi'n bosib y byddai diagnosis o awtistiaeth yn cael ei grybwyll yn y gwrandawiad nesaf.