Cyn weinidog, Ron Davies wedi 'ceisio rhwystro llwybr beicwyr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Fe wnaeth Ron Davies wadu ei fod yn bwriadu anafu unrhyw un a dywedodd nad oedd yn cofio pa lwybr oedd y fideo yn ei ddangos

Mae fideo wedi dod i'r amlwg sydd i'w weld fel petai'n dangos cyn ysgrifennydd gwladol Cymru yn helpu i roi rhwystrau ar lwybr beicio mynydd answyddogol.

Y gred yw mai Ron Davies yw'r dyn gafodd ei ffilmio'n rhoi creigiau a darnau o bren ar Fynydd Caerffili.

Mae'n gwadu ceisio anafu unrhyw un gyda'r rhwystrau, sy'n dod yn dilyn ffrae ynglŷn â'r ffordd mae beicwyr mynydd yn defnyddio'r ardal.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n berchen y tir, wedi annog y ddwy ochr i gyfarfod i ddatrys y broblem.

Dywedodd Ian Clarke o glwb Beicwyr Mynydd Van Road: "Galla i dderbyn efallai nad yw rhai pobl yn cytuno gyda'r ffordd 'rydyn ni'n defnyddio'r goedwig, ond dwi'n meddwl os ydych chi'n rhoi pobl eraill mewn perygl, yna mae hynny'n broblem i ni."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd cyn AS Llafur Ron Davies yn ysgrifennydd gwladol i Gymru rhwng 1997 a 1998
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ian Clarke y gallai unrhyw feiciwr sy'n taro pren neu garreg gael anafiadau difrifol

Nid yw'n erbyn y rheolau i feicwyr mynydd ddefnyddio'r llwybrau answyddogol, ar yr amod nad ydyn nhw'n achosi niwed i fywyd gwyllt na'r amgylchedd.

Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru glirio twmpathau gafodd eu hadeiladu heb ganiatad gan feicwyr, a hynny oherwydd pryderon am ddiogelwch a chadwraeth.

Cafodd arwyddion yn cynghori beicwyr sut i fynd drwy'r prosesau swyddogol eu tynnu i lawr.

Cafodd Mr Davies a dyn arall, sydd hefyd yn byw yn lleol, eu ffilmio gan gamerau yn agos i un o'r llwybrau answyddogol.

Nid oedd yr un ohonyn nhw am wneud cyfweliad gyda BBC Cymru, ond fe wnaeth y ddau wadu eu bod yn bwriadu anafu unrhyw un a dywedodd y ddau nad oedden nhw'n cofio pa lwybr oedd y fideo yn ei ddangos.