Brexit: Gweinidogion yn cyfaddef newid datganiad wedi Brexit

Cyhoeddwyd

Mae gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyfaddef fod datganiad i'r wasg, oedd yn dweud eu bod yn cefnogi hawl pobl o'r Undeb Ewropeaidd i weithio yn y DU er gwaetha canlyniad Brexit, wedi ei newid ar ôl cael ei anfon i newyddiadurwyr.

Daeth y newid wedi araith gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Yn ei araith ni wnaeth unrhyw sylw ar y pwnc.

Mae Plaid Cymru wedi galw am ymchwiliad annibynnol i'r amgylchiadau.

Cafodd y fersiwn Gymraeg o'r datganiad ond ei newid er mwyn dileu'r sylw wythnosau'n ddiweddarach.

Er hynny mae Mr Jones wedi dweud ei fod o'r farn y byddai hawl diamod i bobl symud o'r UE i Brydain "yn annerbyniol" ar ôl canlyniad y refferendwm.

Mewn trafodaeth yn y Senedd ddydd Mercher, fe wnaeth Adam Price, Llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi, ynghyd ag Andrew RT Davies bwyso ar Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, i ddweud pam fod y datganiad gwreiddiol wedi ei newid.

Dywedodd Mr Price: "Mae newid safle we'r llywodraeth, sef safbwynt swyddogol y llywodraeth, er mwyn adlewyrchu newid yn yr hinsawdd gwleidyddol yn annerbyniol.

"...mae'n amlwg fod angen ymchwiliad annibynnol i'r amgylchiadau o newid polisi'r llywodraeth, a pham fod y datganiad wedi ei newid."

Fe wnaeth Mr Davies hefyd holi a oedd Kirsty Williams, yr unig aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cabinet, wedi bod yn rhan o unrhyw ymgynghori ynglŷn â'r newid.

Disgrifiad o’r llun,
Datganiad gwreiddiol Carwyn Jones

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod datganiad newydd wedi ei gyhoeddi 40 munud ar ôl yr un gwreiddiol - ac nad oedd sôn am yr hawl i symud yn ddiamod yn yr ail ddatganiad.

"Mae safbwynt Llywodraeth Cymru ar yr hawl i symud yn ddiamod wedi ei leisio nifer o weithiau gan y Prif Weinidog a gweinidogion eraill.

"Mae'r pwnc yn amlwg yn un o bryder i nifer o etholwyr, ac felly rydym yn ei ystyried yn bwnc sydd angen trafodaeth wrth i ni ddatblygu ein syniadaeth."