'Person wedi ei drydanu' ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd

  • Cyhoeddwyd
Ambulance (generic)

Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod wedi eu galw ar ôl adroddiadau fod person wedi cael ei drydanu ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd, yr A465, yn ardal Merthyr Tudful.

Cafodd un person ei gludo i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful ar ôl i'r gwasanaeth dderbyn yr alwad tua 15:10.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau eu bod wedi eu galw i ddigwyddiad diwydiannol.

Roedd yr A465 ar gau i'r ddau gyfeiriad ac mae tagfeydd yn effeithio traffig rhwng yr A470, cylchdro Cefn Coed, a'r B4276, Ffordd Merthyr.

Nid oes mwy o wybodaeth am gyflwr y person, ac mae ymchwiliad yn parhau.