Cymru'n agored i fusnes, medd CBI Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cymru ar agor i fusnes medd Emma Watkins, cyfarwyddwr CBI Cymru

Fe fydd Cyngor CBI Cymru yn cynnal eu cyfarfod chwarterol cyntaf ddydd Iau ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mehefin, gyda'r neges fod angen anfon arwydd clir "fod Cymru ar agor i fusnes".

Dywed Cyfarwyddwr CBI Cymru, Emma Watkins, fod cwmnïau yn awyddus i barhau i fasnachu'n hawdd gyda'n cymdogion yn yr Undeb Ewropeaidd.

"Wrth i'r DU baratoi ar gyfer y dasg gymhleth o ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, rydym am i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru weithio'n agos gyda busnesau, anfon signal uchel a chlir, fod Cymru ar agor i fusnes," meddai Ms Watkins.

"Mae cwmnïau yn awyddus i barhau i fasnachu'n hawdd gyda'n cymdogion yn yr UE, i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd newydd ar gyfer masnach o amgylch y byd a sicrhau y gallan nhw gael gafael ar dalent byd-eang, er eu bod yn ymwybodol o bryderon cyhoeddus o amgylch mewnfudo."

Fe fydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, hefyd yn mynychu y cyfarfod o 30 o arweinwyr busnes Cymru yn ffatri General Dynamics yn y Coed Duon, Sir Caerffili.

Disgrifiad o’r llun, Alun Cairns

Mae disgwyl i Mr Cairns alw ar arweinwyr busnes i arwain y ffordd o ran "sicrhau fod Cymru yn gwneud llwyddiant o Brexit."

"Fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru byddaf yn sicrhau bod Cymru wrth wraidd trafodaethau Brexit," mae disgwyl iddo ddweud.

"Mae yna heriau o'n blaen - ond mae'r economi mewn cyflwr da ar gyfer y daith."

"Mae Llywodraeth y DU yn barod i helpu busnesau yng Nghymru ddod o hyd i farchnadoedd allforio newydd. Busnesau Cymru yw'r arbenigwyr go iawn ar dyfu'r economi - a byddaf yn gwneud beth bynnag allwn i'w helpu."