Dadorchuddio plac i Saunders Lewis yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae plac glas wedi ei ddadorchuddio gan Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd David Hopkins ddydd Iau er cof am y llenor a'r gwleidydd, Saunders Lewis.

Roedd Mr Lewis, un o sylfaenwyr Plaid Cymru, yn byw yn ardal Uplands gyda'i dad, oedd yn weinidog yn y ddinas gyda'r Methodistiaid Calfinaidd.

Cafodd y plac ar Ffordd Hanover ei ddadorchuddio gan yr academyddion, yr Athro Prys Morgan a Robert Rhys.

Cafodd Saunders Lewis ei eni yn Wallasey yn 1893.

Mae'n cael ei gofio'n arbennig am ei ddarlith radio enwog, Tynged yr Iaith, a'i ran yn llosgi'r ysgol fomio ym Mhenyberth.

Yn 1922, cafodd ei benodi yn ddarlithydd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Abertawe.

Yn ystod ei gyfnod yn Abertawe fe ysgrifennodd Williams Pantycelyn (1927), a Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg (1924).

Bu farw yn 1985.