Gordon Anglesea 'wedi dinistrio fy mywyd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin gan gyn bennaeth heddlu wedi dweud bod y profiad wedi "dinistrio" ei fywyd.

Dywedodd y dyn, sydd bellach yn ei 40au, bod Gordon Anglesea wedi cyflawni ymosodiad rhyw arno yng nghawodydd canolfan i droseddwyr ifanc yn Wrecsam.

Mae Mr Anglesea, 78 oed o Hen Golwyn, wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn yr 1980au.

Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau.

Fe ychwanegodd y dyn y byddai "wedi lladd y diffynnydd ar y pryd" pe byddai'n gwybod y byddai'n treulio cyfnodau yn y carchar yn hwyrach yn ei fywyd.

Rasus rhedeg

Cafodd fideo o gyfweliad y dyn gyda'r heddlu ei ddangos i Lys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher.

Honnodd y dyn bod Mr Anglesea, oedd yn rhedeg canolfan ar gyfer cofnodi presenoldeb troseddwyr ifanc, wedi gwneud iddo gychwyn yn olaf mewn rasus rhedeg, er mwyn ei fod yn gorffen yn olaf.

Wedyn, meddai, fe ymosodwyd yn rhywiol arno yn ystafell newid yno. Dywedodd i'r un peth ddigwydd ddwywaith.

Soniodd y dyn hefyd am effaith yr ymosodiadau honedig ar ei fywyd.

"Mae o wedi dinistrio fy mywyd", meddai. "Dwi'n alcoholig a dwi 'di bod yn mynd i'r carchar drwy fy mywyd, a dwi'n casáu'r heddlu a phopeth o'i herwydd o."

Ychwanegodd: "I fod yn onest, pe bawn i'n gwybod rŵan faint o amser fyddwn i'n ei dreulio yn y carchar, mi fyddwn i wedi ei ladd o, achos mi fyddwn i wedi cael fy rhyddhau erbyn rŵan beth bynnag."

'Dyn drwg'

Wrth gael ei groesholi, dywedodd y tyst bod y diffynnydd yn "ddyn drwg".

Fe wnaeth Tania Griffiths ar ran yr amddiffyniad awgrymu bod y tyst wedi copïo honiadau gafodd eu gwneud mewn achosion eraill, ac nad oedd Mr Anglesea "wedi gwneud unrhyw beth o'i le" iddo.

Gwadodd y dyn hynny, gan ddweud: "Dydw i ddim yma er mwyn fy hun, credwch fi..."

Trodd at y diffynnydd a dweud: "Dwi yma i edrych i lygaid y dyn yna, dyn drwg."

Dywedodd hefyd nad oedd yn gwbl iach yn feddyliol pan wnaeth yr honiadau, ac nad oedd wedi bod yn gwbl iach ers iddo gael ei gam-drin.

Soniodd Ms Griffiths am droseddau yr oedd y tyst wedi eu cyflawni yn y gorffennol, a dywedodd bod ganddo ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau.

Atebodd: "Allwch chi fy meio i?"

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau ac mae'r achos yn parhau.