'Angen hwb i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Llyr Gruffydd: Angen hwb i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

Mae angen hwb i ddysgu'r Gymraeg er mwyn helpu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

Cafodd manylion ymgyrch Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050 eu cyhoeddi ar faes yr Eisteddfod yn y Fenni ym mis Awst.

Mae Plaid Cymru yn dweud bod angen dod o hyd i fwy o arian er mwyn sicrhau bod mwy o athrawon a chynorthwywyr dosbarth yn gallu siarad yr iaith yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd dadl yn y senedd ddydd Mercher i drafod addysg Gymraeg.

800 mlynedd

Dywed llefarydd addysg y blaid, Llŷr Gruffydd bod y nifer o blant sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn aros yn ei hunfan.

Cyn y ddadl, dywedodd Mr Gruffydd ei fod yn credu bod yna gynnydd bychan o 0.01% wedi bod yn nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd: "Ar y lefel yna o gynnydd blynyddol, mae'n mynd i gymryd tua 800 mlynedd i ni gyrraedd pwynt lle mae holl blant Cymru'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg."

Mae Plaid Cymru yn galw am amserlen glir ar gyfer TGAU newydd i gymryd lle Cymraeg fel pwnc ail-iaith, gan ddweud y dylai hynny ddod i rym erbyn 2018.

Mae'r blaid hefyd yn nodi bod hi'n dair blynedd ers adroddiad gan yr Athro Sioned Davies o Brifysgol Caerdydd oedd wedi argymell hyn.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Ceidwadwyr Cymru bod angen cynyddu'r nifer o oedolion sy'n dysgu Cymraeg yn ogystal â phlant.

Mae'r Ceidwadwyr yn honni bod 3,000 yn llai o oedolion wedi dechrau cyrsiau Cymraeg yn 2014/15 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd llefarydd: "Mae hybu'r niferoedd yma yn allweddol os yw Llywodraeth Lafur Cymru am wyrdroi'r cwymp yn y rhai sy'n medru'r Gymraeg, ac mae angen i ymdrechion fod yn rhan flaenllaw yn strategaeth yr Ysgrifennydd Cabinet wrth fynd ymlaen."