Euro 2016: Elw o £3m i'r Gymdeithas Bêl-droed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae rhediad tîm pêl-droed Cymru i'r rownd gynderfynol yn Euro 2016 wedi ennill elw o £3m i Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Dywedodd y prif weithredwr, Jonathan Ford y bydd yr arian yn cael ei fuddsoddi ym mhêl-droed Cymru er mwyn helpu gwella cyfleusterau ar bob lefel.

Mae gêm y menywod yn un o'r meysydd targed, gyda Mr Ford yn cyfaddef bod Cymru "ar ei hôl hi o ryw ddegawd" o'i gymharu â gwledydd fel Lloegr a'r Almaen.

"Mae'n debyg bod sicrhau bod timau'r merched yr un mor llwyddiannus yn un o ein cyfleoedd mwyaf," meddai.

"Yn ystod fy nghyfnod wrth y llyw gyda'r Gymdeithas Bêl-droed dros y chwe blynedd diwethaf, mae cyllideb gêm y menywod wedi treblu, felly dy'n ni'n rhoi llawer o bwyslais ar hyn."