Dyn yn gwadu ceisio cipio merch 10 oed yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd

Mae dyn 39 oed wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o geisio cipio merch 10 oed mewn pentref ger Caernarfon.

Mae Steven Hickling o Brestatyn yn gwadu ceisio cipio'r ferch, oedd yn chwarae gyda'i ffrindiau yn Neiniolen ym mis Mai y llynedd.

Dywedodd y ferch wrth reithgor yn Llys y Goron Caernarfon bod Mr Hickling wedi ei chodi hi i fyny a'i throi hi o gwmpas, a'i fod wedi ei rhoi hi i lawr ar ôl iddi ei gicio.

Wrth agor yr achos, dywedodd Elen Owen ar ran yr erlyniad bod Mr Hickling yn aros mewn maes carafanau yn yr ardal ar y pryd.

Ychwanegwyd ei fod wedi dweud wrth yr heddlu ar y pryd ei fod wedi bod yn yfed ac wedi cymryd meddyginiaeth, ond mynnodd bod yr hyn ddigwyddodd yn "rhan o gêm".

Ond dywedodd yr erlyniad bod ei fwriad yn "llawer mwy sinistr", a bod Mr Hickling wedi annog y ferch i geisio dwyn ei gar - rhywbeth mae'r erlyniad yn ei honni oedd yn gynllwyn i geisio ei chael i fynd i mewn i'r cerbyd.

Mae'r achos yn parhau.