Cyfarfod i groesawu'r Brifwyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaeth dros gant o bobl i'r Hen Lyfrgell nos Fawrth

Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghaerdydd nos Fawrth i groesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i'r brifddinas mewn dwy flynedd.

Fe fydd y Brifwyl yn 2018 yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd, heb y maes traddodiadol.

Mae'r Eisteddfod wedi pwysleisio mai "arbrawf" fydd gosod maes o amgylch adeiladau parhaol.

Y bwriad ar hyn o bryd yw peidio codi tâl mynediad, a pheidio chwaith a chael unrhyw fath o ffens o amgylch yr ŵyl.

Bwriad y cyfarfod oedi gwahodd trigolion yr ardal i fod yn rhan o'r paratoadau a'r trefniadau ar gyfer yr ŵyl, ac fe ddaeth tua 150 o bobl i ganolfan yr Hen Lyfrgell nos Fawrth.

Dywedodd y trefnwyr eu bod yn awyddus i ddenu unigolion o bob rhan o'r ddinas i fod yn rhan o'r prosiect.

'Er budd y Gymraeg'

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis: "Mae cefnogaeth leol yn eithriadol o bwysig i lwyddiant yr Eisteddfod a'r gwaith a wneir ar lawr gwlad yn rhan ganolog o'r prosiect.

"Cawsom gefnogaeth ardderchog y tro diwethaf i'r Eisteddfod ymweld â'r brifddinas yn 2008, a gobeithio y cawn brofiad tebyg y tro hwn.

"Rwy'n mawr obeithio y bydd pobl yn awyddus i fod yn rhan o brosiect newydd a gwahanol a fydd yn gweithio er budd y Gymraeg a diwylliant Cymru yn y brifddinas, ac y bydd yr Eisteddfod yn llwyddiant mawr ym mis Awst 2018."

Mae'r trefnwyr wedi dweud eu bod yn gobeithio y bydd cael gwared ar y ffens o amgylch safle'r yn ŵyl yn denu mwy o ymwelwyr, gan gynnwys rhai na fyddai'n mynychu fel arfer.

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts wedi dweud eisoes y byddai arbedion i'w cael drwy ddefnyddio adeiladau parhaol, ac y bydd hynny'n ddigon i ddigolledu tâl mynediad.