Achos camdrin: Gwadu 'creu straeon' am gamdriniaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Gordon Anglesea

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gamdrin gan gyn bennaeth heddlu wedi gwadu ei fod wedi creu straeon am ei gamdriniaeth.

Mae Gordon Anglesea, 78 oed o Hen Golwyn, wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen oedd yn eu harddegau yn yr 1980au.

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

Wrth gael ei groesholi yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mawrth gan fargyfreithwraig yr amddiffyniad, Tania Griffiths QC dywedodd y dyn nad oedd yr heddlu erioed wedi rhoi'r cyfle iddo ddangos iddyn nhw y tŷ tywodfaen yn Yr Wyddgrug lle'r oedd y gamdriniaeth honedig i fod wedi digwydd.

Awgrymodd Ms Griffiths wrtho: "Mae hynny achos nid yw'n bodoli achos ni chawsoch eich camdrin gan Gordon Anglesea mewn tŷ tywodfaen."

"Do fe ges i," atebodd.

Cafodd y dyn ei holi am honiad yr oedd wedi ei wneud am ddioddef camdriniaeth gan berchennog cartref gofal, John Allen mewn gwrychoedd yng ngerddi cartref gofal Bryn Alyn.

Gofynnodd Tania Griffiths iddo pam nad oedd wedi dangos y lleoliad yma i'r heddlu.

Atebodd: "Achos wnaethon nhw erioed fynd a fi yno. Ai fy mai i yw hyn?"

'Stori'

Dywedodd y fargyfreithwraig nad oedd y dyn erioed wedi dioddef camdriniaeth yno am ei fod yn rhywle arall a'i fod yn creu "stori".

Yn ddiweddarach dywedodd y dyn wrth Ms Griffiths ei bod yn "cael ei thalu llawer o arian i wneud hyn".

Ychwanegodd: "Dwi ddim yn poeni beth ydych chi'n ei ddweud. Rwy'n gwybod fy mod wedi cael fy nghamdrin mewn cartref plant... dwi'n poeni dim am yr hyn yr ydych yn ei ddweud... dwi'n mynd i golli fy nhymer."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Gofynnwyd iddo hefyd os oedd yn cael trafferth cofio.

"Ydw," meddai.

"Ai o achos diod ag alcohol?" gofynnodd Ms Griffiths.

"Ie," meddai'r dyn.

Dywedodd ei fod wedi ei gamdrin gan "gylch o bedoffiliaid"... "ac mae'r dyn sy'n eistedd fan acw yn rhan o'r cylch hwnnw".

'Dweud y gwir'

Wrth siarad gyda'r rheithgor, dywedodd fod yr hyn oedd wedi digwydd iddo wedi dinistrio ei fywyd, a'i fod yn "ceisio cael trefn ar bethau."

"Dydw i ddim yn dweud celwydd, rwy'n dweud y gwir," meddai.

Gofynnodd Tania Griffiths iddo am ddigwyddiad yn 2002 pan roedd yn gwerthu cyffuriau. Atebodd y dyn: "Beth sydd gan fy mywyd troseddol i'w wneud gyda'r gamdriniaeth yma?"

Awgrymodd fod yr amddiffyniad yn ceisio "peintio darlun", gan ychwanegu: "Fe ddylie chi fod wedi bod yn artist, neu'n awdur ffuglen."

Dywedodd ei fod wedi troi'n alcoholig ag yn ddibynnol ar gyffuriau achos yr hyn yr oedd wedi digwydd iddo pan yn blentyn. Ychwanegodd ei fod yn yfed "er mwyn dianc o'r atgofion hynny".

Mae'r achos yn parhau.