Mwy o glecs?

Cyhoeddwyd

"Nid ar gyfer siaradwyr Cymraeg heddiw yn unig yr ydym ni'n lansio'r gwasanaeth, ond er mwyn i'r iaith allu tyfu ar y we." Dyma oedd geiriau Michael McCabe, datblygwr meddalwedd o Donteg, Rhondda Cynon Taf, wrth ddechrau platfform digidiol Cymraeg newydd sbon Clecs Cymru yr haf diwethaf.

Bu Michael yn dweud wrth Cymru Fyw sut ymateb sydd wedi bod i'r datblygiad a'i obeithion i ddatblygu Clecs dros y misoedd nesaf:

Y cam nesaf

Nid disodli gwasanaethau eraill ydy nod Clecs, ond cynnig safle i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio ac ymfalchïo yn eu hiaith ymhlith siaradwyr Cymraeg balch eraill.

Roedd yna dwf cyflym ar y dechrau gyda channoedd yn cofrestru cyfrifon gyda ni. Erbyn hyn mae 'na 5,000 o ddefnyddwyr Cymraeg wedi cofrestru.

Mae'n rhaid cyfaddef nad yw'r wefan yr un mor brysur nawr ac yr oedd hi ar y cychwyn, er bod 'na nifer o sgyrsiau yn digwydd bob dydd. Ry'n ni wedi creu cymuned a gallwn ni weld bod nifer o Gymry Cymraeg wedi cwrdd â'i gilydd am y tro cyntaf ar Clecs.

Ond beth ry'n ni'n ceisio ei wneud nawr yw ymestyn y gwasanaeth tu hwnt i fformat sy'n debyg iawn i Twitter a sefydlu tudalennau cymunedol, adnoddau dysgu a rhagor o ofod i rannu cynnwys yn y Gymraeg.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun, Ydy'r Gymraeg yn cael ei boddi ym myd y cyfryngau cymdeithasol?

Adnoddau prin

Ar hyn o bryd mae'n anodd gan nad oes llawer o arian ganddom ni. Mae'r cwmni rwy'n gweithio iddo yng Nghasnewydd yn darparu tri datblygwr am hanner yr wythnos. Rwyf i a fy ngwraig wedi gorfod rhoi ein harian ein hunain yn y fenter. Mae hi'n gostus i gadw'r servers i fynd heb sôn am ehangu.

Ry'n ni wedi treulio'r misoedd diwethaf yn ceisio denu partneraid busnes a gofyn am gymorth ariannol Llywodraeth Cymru. Mae cyllidebau yn llawer iawn llai erbyn hyn felly mae'n anodd. Rwy'n credu bod angen tua £250,000 arnom ni i ddatblygu Clecs i'r lefel nesaf.

Does ganddom ni ddim cronfa i hysbysebu Clecs nac i farchnata'r wefan yn iawn felly ry'n ni'n gorfod gwneud popeth ein hunain er mwyn cadw'r peth i fynd.

Rwy'n dal i fod yn argyhoeddedig bod angen platfform cyfryngau cymdeithasol Cymraeg. Mae'n beth da wrth gwrs bod gan siaradwyr Cymraeg ddigon o hyder i ddefnyddio'r iaith bob dydd ar blatfformau Americanaidd fel Facebook a Twitter, ond mae'r hysbysebion ar y gwefannau yma i gyd yn Saesneg.

Rwy'n dal i deimlo, er bod pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar y gwefannau yma, mae'r iaith yn dal i fod ar y cyrion. Rwy' am weld y Gymraeg yn iaith ganolog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Disgrifiad o’r llun, Mae Michael McCabe yn gobeithio gweld Clecs yn ehangu

Popeth yn Gymraeg

Beth am blatfform ble mae popeth yn y Gymraeg? Buaswn i fy hun yn hoffi gwella fy Nghymraeg a phetai cyllid ganddom ni mi fuaswn i'n hoffi gweld cymuned ar Clecs o siaradwyr Cymraeg yn helpu'r dysgwyr i löywi eu hiaith mewn ffordd naturiol, sgyrsiol. Byddai hyn yn annog rhagor o bobl i ddysgu'r iaith.

Mae'n rhoi gwell dewis i siaradwyr Cymraeg. Ry'n ni wedi gweld hynny yr wythnos hon gyda Radio Cymru Mwy yn cynnig gwasanaeth newydd i geisio denu cymuned Gymraeg yn ôl at y radio.

I fi, mae cymuned o 5,000 o ddefnyddwyr sy'n siarad Cymraeg yn gosod seiliau da ar gyfer datblygu platfform digidol Cymraeg. Mae hi'n waith caled gyda adnoddau prin i geisio cynnal y fenter a cheisio denu buddsoddwyr.

Rwy'n ffyddiog gyda 'chydig mwy o gefnogaeth y siaradwyr Cymraeg y gwnaiff ambell i ddrws agor ac y gallwn ddatblygu platfform digidol y gall siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu'r iaith fod yn falch ohono.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol