Arweinydd newydd UKIP i daclo'r dadlau mewnol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun, Diane James, Arweinydd newydd UKIP

Bydd Diane James, arweinydd newydd UKIP yn cwrdd gyda saith aelod Cynulliad y blaid, er mwyn ceisio dod â'r dadlau mewnol i ben.

Ers Etholiad y Cynulliad ym mis Mai mae yna sawl dadl gyhoeddus wedi bod ymysg aelodau'r grŵp.

Mae Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, Nathan Gill, arweinydd y blaid yng Nghymru bellach yn aelod anibynnol, gyda Neil Hamilton yn arweinydd grŵp y blaid ym Mae Caerdydd.

'Ymwybodol o'r gwahaniaethau'

Wedi iddi gael ei hethol yn arweinydd ddydd Gwener, roedd Ms James wedi tynnu enw Mr Hamilton o raglen swyddogol y blaid, gan roi cyfle i Mr Gill annerch y gynhadledd yn Bournemouth yn ei le.

Ddydd Mawrth fe ddywedodd y byddai'n ymweld â'r Senedd cyn diwedd y mis.

Dywedodd Ms James: "Dwi'n ymwybodol iawn o'r gwahaniaethau o fewn y grŵp, sydd yn anffodus ac yn amhriodol, wedi bod yn gyhoeddus yn rhy aml.

"Fy mwriad yw cwrdd gyda'r Aelodau Cynulliad er mwyn nodi a deall eu pryderon.

"Mae UKIP wedi llwyddo yng Nghymru... a 'dwi am weld y llwyddiant a'r gefnogaeth yn adeiladu yn y dyfodol, ac fe fydd y cyfarfod gyda'r aelodau yn gam cyntaf yn y nod hwnnw."

'Sebonllyd'

Dywedodd Mr Hamilton bod ganddo berthynas "gynnes" gyda Ms James ac nad oedd yn pryderu am ei hymweliad.

"Rydyn ni yn gweithredu yn y Cynulliad fel grŵp annibynnol, hynny yw dydyn ni ddim yn grŵp plaid," meddai.

"Rydyn ni yn grŵp o Aelodau Cynulliad sydd wedi ffurfio o dan reolau'r Cynulliad, dim rheolau UKIP.

"Felly does yna ddim gobaith y bydd y blaid yn gallu newid y trefniadau yn y Cynulliad, sef unig bwrpas ein bywydau dyddiol. Rydw i yn hyderus bod gen i gefnogaeth mwyafrif y canghennau yng Nghymru."

Ychwanegodd fod aelodau UKIP yn y Cynulliad wedi cefnogi ei arweinyddiaeth mewn pleidlais ddydd Llun.

Mae Mr Hamilton hefyd wedi cyhuddo Mr Gill o fod yn "sebonllyd" tuag at Ms James ers iddi gael ei hethol.