Dechrau ymgynghori ar wasanaeth tân y gogledd

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi dechrau ar ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i arbed £2m o'i chyllideb yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Ymhlith y cynigion dadleuol mae cynllun i gael gwared ag un injan dân a swyddi o orsaf Wrecsam.

Mae'r awdurdod hefyd eisiau i gynghorau lleol gyfrannu mwy at redeg y gwasanaeth.

Bydd yr ymgynghoriad yn parhau tan 12 Rhagfyr.