Gwahardd athro am gael perthynas rywiol â disgybl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Richard Shore yn athro yn Ysgol Gyfun Radyr yng Nghaerdydd

Mae athro wedi colli'r hawl i ddysgu ar ôl cael perthynas rywiol gyda disgybl 17 oed.

Cafodd Richard Shore, 30 oed, berthynas gyfrinachol gyda'r ferch ar ôl gwersi mewn ysgol uwchradd yng Nghaerdydd.

Roedd yr athro cyfrifiadureg yn Ysgol Gyfun Radyr wedi gwadu wrth yr heddlu a swyddogion addysg iddo gael rhyw gyda'r disgybl chweched dosbarth yn dilyn trip ysgol i'r Unol Daleithiau.

Ond dywedodd y ferch wrth weithwyr cymdeithasol eu bod wedi cael rhyw yng nghartref ei rhieni ac yn ei gartref ef ar ôl dychwelyd o daith i Califfornia.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Shore - oedd wedi bod yn briod ers blwyddyn - wedi mynd a'r ferch i'w dŷ a chael rhyw gyda hi "bump neu chwech" o weithiau tra bo'i wraig yn y gwaith.

'Perthynas anaddas'

Dywedodd y swyddog cyflwyno, Carys Williams wrth y gwrandawiad: "Pan ddychwelon nhw o'r trip yn Califfornia, fe gynyddodd y cysylltiad rhwng y ddau drwy negeseuon testun i berthynas ramantus lawn.

"Roedd hi'n amlwg yn berthynas anaddas, ac mae'n amlwg fod gweithredoedd Mr Shore wedi eu gyrru gan ryw.

"Roedd ei ymddygiad yn gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol."

Dechreuodd yr athro anfon negeseuon testun at y ferch - sy'n cael ei hadnabod fel Dysgwraig A - trwy ddefnyddio enw cod er mwyn ceisio cuddio'r berthynas pum mis.

Dywedodd Miss Williams: "Mae'n ymddangos fod ganddo enw cod ar gyfer Dysgwraig A - sef Chris."

Ychwanegodd fod gwraig Mr Shore wedi gwneud datganiad i ymchwilwyr: "Dywedodd fod ei gŵr wedi cyfaddef iddo gael rhyw gyda merch. Dywedodd fod y briodas mewn trafferthion."

'Mewn cariad'

Dywedodd gweithwraig gymdeithasol, Theresa Derbeyshire wrth y gwrandawiad fod y ferch wedi dweud wrthi ei bod mewn cariad gyda Mr Shore, er ei bod hi'n gwybod ei fod yn briod.

"Fe ddaethon nhw'n ffrindiau ar drip ysgol i Galiffornia ac fe ddatblygodd y berthynas yn un rywiol wedi iddyn nhw ddychwelyd i Gaerdydd," meddai.

Cafodd Mr Shore ei arestio a'i holi gan yr heddlu. Cyfaddefodd i'r heddlu ei fod wedi gwahodd y ferch i'w gartre bump neu chwech o weithiau a'i fod wedi caniatáu iddi ddefnyddio'i gawod.

Ond gwadodd iddyn nhw gael rhyw, a phenderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron beidio mynd â'r mater ymhellach.

Clywodd gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd fod Ysgol Gyfun Radyr wedi gwahardd Mr Shore cyn iddo ymddiswyddo.

'Dysgu dramor'

Doedd Mr Shore ddim yn bresennol yn y gwrandawiad. Anfonodd neges e-bost yn dweud ei fod allan o'r wlad, a'r gred yw y gallai fod yn dysgu dramor.

Dyfarnodd y gwrandawiad disgyblu nad oedd Mr Shore yn gymwys i ddysgu oherwydd "cymhelliad rhywiol" ei weithredoedd.

Mae enw Mr Shore wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr dysgu am gyfnod amhenodol. Ni fydd yn cael ailymgeisio am bum mlynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg: "Mae gan Mr Shore yr hawl i apelio i'r Uchel Lys o fewn 28 diwrnod."

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd ei frawd, Adam Shore, sy'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe: "Dwi'n credu mai yn y Dwyrain Canol yr oedd e ddiwethaf, ac mae e wedi torri cysylltiad â phobl yn y Deyrnas Unedig. Mater iddo fe yw hyn."