Cwmni'n tynnu cais cynllunio'n ôl oherwydd tân

  • Cyhoeddwyd
Tân CoetyFfynhonnell y llun, Empics
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymdrechion i geisio diffodd y tân ar y safle ailgylchu coed yn parhau

Wrth i'r ymdrechion barhau i ddiffodd tân mewn canolfan ailgylchu coed ym Mhen-y-bont, mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y safle wedi rhoi'r gorau i gais cynllunio i agor safle arall tebyg.

Mae chwech o griwiau tân yn parhau ar y safle ddydd Mawrth.

Dydi hi ddim yn glir beth oedd achos y tân hyd yma, ond dywedodd y cwmni bod yr "amgylchiadau'n amheus".

Disgrifiad,

2,000 tunnell o naddion coed yn dal i losgi ger Pen-y-bont

Cadarnhaodd South Wales Wood Recycling ddydd Mawrth eu bod wedi tynnu cais cynllunio i agor safle newydd tebyg yn ôl.

"Yn dilyn y digwyddiad ar ein safle, ac o ystyried natur amheus y digwyddiad... er mwyn diogelu ein gweithwyr, eu teuluoedd a'r busnes, rydym wedi penderfynu tynnu'n ôl ein cais cynllunio ar gyfer safle ailgylchu yn Ne Corneli," meddai'r cwmni mewn datganiad.

"Rydym yn canolbwyntio'n holl ymdrechion ar sicrhau y gallwn ddod a'r sefyllfa dan reolaeth, ac rydym yn parhau i weithio'n ddyfal a chydweithredu'n llwyr â Chyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn cyflawni hyn."

Roedd trigolion oedd yn poeni am gynlluniau'r cwmni i agor safle newydd yn Ne Corneli wedi sefydlu grŵp ymgyrchu ar wefan Facebook.

Yn ogystal â chyfeirio at danau blaenorol ar safleoedd y cwmni ym Maesteg a Chasnewydd, roedd gwrthwynebwyr hefyd yn poeni am y traffig ychwanegol a llwch.

Wrth ymateb i'r pryderon hynny, dywedodd South Wales Wood Recycling ei fod yn gweithio gyda mudiadau eraill i sicrhau bod eu gwaith yn ddiogel, yn effeithlon ac yn amgylcheddol gyfrifol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llun hwn ei dynnu gan Susan Dobbs, sy'n byw gerllaw'r safle ailgylchu coed, nos Lun