Beirniadu Cyngor Torfaen am ddinistrio bin olwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth system camera cylch cyfyng Russell Burgess ffilmio casglwr sbwriel yn taflu'r bin i gefn lori wastraff

Mae dyn wedi beirniadu Cyngor Torfaen am ddinistrio ei fin olwyn.

Mae Russell Burgess o Abersychan yn credu bod y cyngor yn meddwl bod ganddo ddau fin gwastraff, a'u bod felly wedi dinistrio un ohonyn nhw.

Fe wnaeth ei system camera cylch cyfyng ffilmio casglwr sbwriel yn taflu'r bin i gefn lori wastraff.

Mae trigolion eraill yn honni bod eu biniau nhw hefyd wedi cael eu dinistrio.

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor: "Bydd unrhyw gartref sy'n rhoi mwy nag un bin i'w gasglu yn cael y biniau ychwanegol wedi'u tynnu oddi arnynt."

'Dim cyfiawnhad'

Dywedodd Mr Burgess nad oedd y cyngor yn credu ei stori yn wreiddiol, ond ei fod wedi derbyn bin newydd am ddim ar ôl dangos y fideo i reolwyr.

"Doedd dim o'i le gydag e, doedd dim cyfiawnhad am wneud hynny," meddai.

"Am wastraff arian - a fi fyddai wedi gorfod talu amdano. Dyna oedd y peth mwyaf."

Mae biniau newydd fel arfer yn costio £20.

Mae trigolion eraill y sir hefyd wedi honni ar wefannau cymdeithasol bod y cyngor wedi mynd â'u biniau.

Ychwanegodd rhai eu bod wedi gorfod talu am fin newydd am nad oedd tystiolaeth ganddyn nhw i brofi fod eu biniau wedi eu cymryd mewn camgymeriad.

Dywedodd y cyngor bod trigolion wedi talu am 196 o finiau newydd rhwng mis Ebrill a mis Awst eleni.