Athro yn ddieuog o dreisio dynes yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Neilson SmithFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae athro addysg gorfforol wedi ei gael yn ddieuog o dreisio dynes ar ôl noson allan yng Nghaerdydd.

Roedd Neilson Smith, 41 o Donyrefail, wedi dweud bod y ddynes wedi dangos diddordeb ynddo ar ôl iddo fynd a hi adref o glwb nos ym mis Rhagfyr.

Roedd Mr Smith wedi gwadu'r honiad ei fod yna wedi ei threisio yn ei gwely ei hun.

Ddydd Llun, fe wnaeth rheithgor ei gael yn ddieuog yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

'Bendant yn feddw'

Roedd y llys wedi clywed bod Mr Smith, athro addysg gorfforol yn Ysgol Uwchradd Willows yn ardal Tremorfa, wedi cyfarfod y ddynes mewn clwb ac wedi mynd a hi adref mewn tacsi.

Clywodd y llys bod y ddynes wedi bod yn yfed gwin a choctels gyda'i ffrindiau, a'i bod "bendant yn feddw", a dywedodd y ddynes ei bod yn "rhy feddw" i gytuno i gael rhyw.

Ychwanegodd nad oedd hi'n cofio'r noson a'i bod wedi deffro gyda Mr Smith ar ei phen.

Roedd Mr Smith wedi gwadu'r cyhuddiad, gan ddweud ei fod wedi mynd a'r ddynes adref oherwydd ei fod yn "pryderu am ei diogelwch", a mynnodd bod y ddynes wedi cytuno i gael rhyw.

Dywedodd nad oedd y ddynes mor feddw ag yr oedd hi'n mynnu, a'i bod hi'n gallu siarad mewn brawddegau llawn.

Roedd Mr Smith mewn dagrau wrth i'r barnwr Patrick Curran ei ryddhau o'r llys.