Gwahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau GHA rhag gweithredu

Published

Bydd Comisiynydd Traffig Cymru yn gwneud trefniadau i wahardd cyfarwyddwyr cwmni bysiau aeth i'r wal rhag cael trwyddedau i weithredu eto.

Aeth y cwmni o ardal Wrecsam i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ac fe gollodd 320 o bobl eu swyddi.

Cyhoeddodd Nick Jones ei benderfyniad ar ddiwedd ymchwiliad cyhoeddus i gwmni GHA Coaches a'r cyfarwyddwyr, Gareth ac Arwyn Lloyd.

Dywedodd bod y ddau wedi rhoi materion ariannol o flaen diogelwch, ac y dylai'r cwmni fod wedi dirwyn i ben ymhell cyn iddyn nhw wneud hynny.

Clywodd y gwrandawiad bod rhai o fysiau'r cwmni mewn cyflwr mor wael fel bod olwyn wedi dod oddi ar un cerbyd wrth gario plant ysgol.

Dros gyfnod o ddwy flynedd, cafodd 161 o fysiau brawf MOT, ac fe wnaeth 49 ohonyn nhw fethu.

Nid oedd Gareth nac Arwyn Lloyd am wneud sylw.

Straeon perthnasol