Ateb y Galw: Dot Davies

Cyhoeddwyd

Y cyflwynydd Dot Davies sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Caryl Parry Jones yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Chware ar hen deiar oedd yn siglen mewn adfail o shed ger ein fferm ni adre.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Ieuan Evans, Scott Gibbs a Jabas Jones. Dangos fy oedran!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Ble ma dechre. Gormod o ddewis ond roedd cael 'y nharo ar y mhen gan bêl rygbi tra'n gweithio ar ochr cae i S4C yn eitha gwael!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Mewn angladd mam ffrind i mi. Ond fi'n llefain yn aml. O leiaf unwaith yr wythnos. Mae'r newyddion yn neud i fi lefain.

disgrifiad o’r llunMae Dot yn treulio pythefnos yn yr haf yn SW19 yn darlledu o Wimbledon i Radio 5 Live

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Mae'n debyg mod i byth yn rhoi'r top nôl yn iawn ar bethe fel poteli llaeth a sudd.

P'run yw dy hoff le yng Nghymru a pham?

Y Gorllewin wrth gwrs. Mae traethau Llangrannog, Tresaith ac Aberporth yn annwyl iawn i mi.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Es i a mhartner i weld Blur yn Hyde Park y llynedd. Fyddai byth yn anghofio'r gân olaf a'r haul yn machlud.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Wastad lico cwtsh.

Beth yw dy hoff lyfr?

Nora Ephron 'I feel bad about my neck'. Chwerthin a llefain tan bo fi'n dost. Gwersi pwysig bywyd ynddo!

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Blazer ddu. Mae e'n cwato pechodau!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Matilda. Mae 'mhlant i wedi bod yn ymuno yn nathliadau Roald Dahl felly buon ni'n gwylio ambell ffilm fel rhan o'r hwyl. Dwli ar stori Matilda.

disgrifiad o’r llunWedi dotio ar ddathliadau Roald Dahl yng Nghaerdydd

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Doris Day (yn ifanc plîs!) Os nag yw hi ar gael, allwch chi holi Goldie Hawn?

Dy hoff albwm?

Yr un fi 'di gwrando arni fwyaf siŵr o fod yw Eva Cassidy 'Songbird'. Jyst yn dwli ar ei llais hi.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn a be' fyddai'r dewis?

Wastad yn joio cwrs cyntaf. Ydy poppadums yn cyfrif? Na? O-cê, prawn cocktail 'de. Babi'r 70au!

disgrifiad o’r llun'"You cannot be serious! Ti' 'di cytuno i ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw?" Dot yn holi John McEnroe yn ystod Wimbledon

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Olivia Newton John fel Sandy yn 'Grease'.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Gareth Charles

Pynciau Cysylltiedig