Sian Lloyd: Stelcian 'wedi newid fy mywyd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ITV Cymru

Mae cyflwynydd teledu wedi datgelu bod ei phrofiad o gael ei dilyn gan stelciwr "wedi newid ei bywyd yn llwyr".

Fe ddywedodd Sian Lloyd, sydd fwyaf adnabyddus am gyflwyno'r tywydd, bod stelciwr wedi ei thargedu yn ei chartref ar un achlysur.

Mae stelcian yn drosedd yng Nghymru a Lloegr ers 2012.

Mewn cyfweliad gyda rhaglen Y Byd ar Bedwar, fe soniodd Ms Lloyd am effaith pellgyrhaeddol y profiad ar ei chymeriad.

"Yn anffodus rwy'n meddwl bod e wedi newid fy mywyd yn llwyr," meddai.

"Roeddwn i arfer bod yn rhywun hyper hyderus nad oedd yn becso am bethe ac yn mynd o un peth i'r llall a byth yn edrych dros fy ysgwydd.

"Nawr rwy'n edrych dros fy ysgwydd yn feddyliol ac yn gorfforol drwy'r amser."

Llun anweddus

Fe soniodd Ms Lloyd, sy'n 58 oed, am un achlysur penodol pan y derbyniodd lun anweddus drwy'r post.

"Roeddwn wedi gyrru lan o Lundain gyda 'ngŵr, a phan gyrhaeddon ni gartre' ac agor y drws roedd llwyth o lythyrau yn ein disgwyl ni, ac un llythyr wedi'i ysgrifennu â llaw," meddai.

Dywedodd bod y llun anweddus o ddyn yn "ffiaidd" ac "allai'r llun close up ddim wedi gallu dangos mwy".

"Roedd y llythyr yn dweud 'this is for you and there's plenty more where that came from' ac roedd hyd yn oed wedi gadael ei rif ffôn."

Ffynhonnell y llun, ITV Cymru

Fe ddywedodd Ms Lloyd bod achlysuron o'r fath wedi ei gwneud hi'n berson mwy gwyliadwrus.

"Rwy'n grac iawn bod rhywun wedi amharu ar fy mywyd i fel hyn.

"Fe allech chi ddweud ei fod wedi gwneud ffafr â mi gan fy mod nawr yn gwbl effro i bethe ac yn barod i ymateb os rwy'n teimlo bod rhywbeth o'i le.

"Efallai fy mod yn swnio fel scaredy cat neu'n paranoid ond mae'n well bod yn barod am unrhyw bosibilrwydd er mwyn osgoi canlyniad trasediol."

Mae Y Byd ar Bedwar ar S4C nos Fawrth 20 Medi am 21:30.