2,000 tunnell o bren ar dân ar safle ger Pen-y-bont

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Richard Gore

Mae diffoddwyr yn mynd i'r afael â thân mewn safle ailgylchu pren yn ardal Pen-y-bont, lle mae 2,000 tunnell o sglodion pren ar dân.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle South Wales Wood Recycling yng Nghoety am tua 3:30 fore Llun.

Mae'r ddiffoddwyr yn ceisio atal y fflamau rhag lledu ymhellach drwy symud y sglodion pren sydd heb eu heffeithio.

Mae swyddogion o Gyfoeth Naturiol Cymru hefyd ar y safle i weld a oes effaith amgylcheddol i'r tân.

'Amheus'

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod naw o ddiffoddwyr o Bencoed a Phen-y-bont wedi eu galw i'r safle.

Mewn datganiad, fe ddywedodd South Wales Wood Recycling: "Tua 4:00 y bore 'ma, fe wnaeth y cwmni ddarganfod bod tân wedi ei gynnau ar domen o sglodion pren ar ein safle ar Heol y Cyw.

Ychwanegodd y datganiad nad oedd achos y tân yn glir eto, ond bod yr "amgylchiadau'n rhai amheus".

"Mae'r digwyddiad wedi effeithio tomen oedd ar wahân, gydag oddeutu 1,000 i 2,000 tunnell o sglodion pren wedi'u hailgylchu."