Apêl i'r Pab i achub eglwys yn Llŷn

Cyhoeddwyd

Mae ffyddloniaid eglwys fechan yng Ngwynedd wedi apelio ar y Pab i achub eu haddoldy.

Mae eglwys Gatholig Sant Garmon yn Abersoch yn un o'r 22 o eglwysi y mae Esgobaeth Wrecsam am eu cau oherwydd prinder offeiriaid ac addolwyr.

Ond mae cefnogwyr eglwys Abersoch yn dweud bod y sefyllfa yno'n hollol wahanol.

Maen nhw'n dweud bod ymwelwyr yn llenwi'r eglwys yn yr haf, a bod 'na fyth ddiffyg offeiriaid sy'n barod i ddod i aros yno.

Dywedodd Esgobaeth Wrecsam ei bod hi'n "destun gofid" bod yr ymgyrchwyr wedi penderfynu gofyn i'r Pab ymyrryd.

Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd, mae'r eglwys yn cynnal gwasanaethau o'r Pasg hyd at y diolchgarwch

Cafodd eglwys Sant Garmon ei chynllunio gan Clough Williams-Ellis yn y 1950au, ac mae'n dal tua 160 o bobl.

Drws nesaf i'r addoldy mae 'na fflat moethus, ble mae offeiriaid yn cael aros am ddim os ydyn nhw'n arwain yr offeren yn yr eglwys ar nos Sadwrn a bore Sul.

Yn siarad â rhaglen Y Post Cyntaf, dywedodd Sue Roberts, sy'n rhan o'r ymgyrch, bod nifer yr ymwelwyr sy'n dod i Abersoch yn golygu bod yr eglwys yn gynaliadwy.

"Eglwys ar gyfer ymwelwyr yw'r eglwys hon - dyna sut cafodd hi ei chodi, ac felly mae hi wedi bod ers 1953 pan agorodd yr eglwys", meddai.

"Mae'r eglwys dal yn llawn - yn enwedig yn yr adegau brig, does 'na ddim lle i symud yma. Mae pobl hyd yn oed yn ciwio tu allan y drws.

"A gweddill y flwyddyn, ar adegau pan dydi hi ddim mor brysur, mae rhwng 30 a 50 - sy'n fwy nac yn y prif blwyf ym Mhwllheli."

Dywedodd Ms Roberts mai diffyg gweithredu ar ran yr Esgob Peter Brignall, sy'n arwain yr ad-drefnu yn Esgobaeth Wrecsam, sydd wedi eu harwain i apelio i'r Pab.

"Mae'n siŵr bod yr Esgob Peter erbyn hyn wedi cael cannoedd o lythyrau - dydi o ddim hyd yn oed yn ateb hanner ohonyn nhw", meddai.

"'Dan ni'n meddwl bod gan esgob ddyletswydd dros y bobl sy'n dod mewn i'w esgobaeth.

"Mae'r eglwys yma i fod i gau ddiwrnod olaf Hydref. Does dim argoel... ei fod am gymryd sylw o unrhyw un."

'Testun gofid'

Mewn datganiad, dywedodd Esgobaeth Wrecsam: "Mae'n destun gofid bod y rhai sy'n galw'u hunain yn gyfeillion Sant Garmon wedi gofyn i'r Pab wyrdroi'r penderfyniad.

"Mae'r cynlluniau wedi derbyn sêl bendith ymddiriedolaeth yr Esgobaeth, ac maen nhw'n rhan o strategaeth i greu plwyfi cadarnach.

"Mae'r Esgob wrthi'n sefydlu cynllun arbrofol yn Llŷn, a fydd yn weithredol ddechrau'r flwyddyn, i efengylu a chenhadu, a hynny er mwyn atgyfnerthu a chadarnhau ffydd y rhai sy'n credu.

"Rydym ni'n credu y gallai'r newidiadau fod yn anodd a phoenus, ond dyna'r her y mae'r ffydd yn ei gosod i ni."