Dynes fusnes, Stephanie Booth, wedi marw ar fferm ger Corwen

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Stephanie Booth yn destun rhaglen ddogfen ar y BBC, Hotel Stephanie

Yr entrepreneur a chyn berchennog gwestai, Stephanie Booth, oedd y ddynes wnaeth farw yn dilyn digwyddiad yn ymwneud â thractor ar fferm yn Sir Ddinbych.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r fferm yn ardal Corwen ychydig wedi 20:00 nos Sul, ond bu farw Ms Booth, 70, yn y fan a'r lle.

Bu farw ar ôl i'r tractor yr oedd yn ei yrru droi ar ei ben wrth iddi dorri'r gwair.

Mae'r crwner wedi cael gwybod ac mae Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi dweud ei bod yn ymchwilio.

Dynes fusnes

Cafodd Stephanie Booth ei geni fel gwryw ond cafodd lawdriniaeth i newid ei rhyw yn 1982.

Roedd hi'n un o'r bobl gyntaf ym Mhrydain i fod yn agored ynglŷn â'r ffaith iddi gael y llawdriniaeth ac yn ddiweddarach yn ei gyrfa cychwynnodd fusnesau ar gyfer y cymunedau trawsrywiol a thrawswisgwyr.

Sefydlodd yr Albany Clinic er mwyn cynnig cyngor meddygol arbenigol a chyngor i bobl drawsrywiol.

Fe weithiodd hi a'i gwr hefyd yn y maes arlwyo gan agor pedwar o westai yng ngogledd Cymru. Roedd hi hefyd yn destun rhaglen ddogfen ar y BBC.

Yn y rhaglen Hotel Stephanie roedd hi'n ceisio gweddnewid gwesty yn Wrecsam i'w wneud yn fusnes llwyddiannus.

Ond yn 2011 fe werthodd y gwestai ar ôl i'r cwmni ddod i ben.

Bum mlynedd yn ôl fe geisiodd brynu clwb pêl-droed Wrecsam ond fe benderfynodd dynnu'r cais yn ôl ar ôl honni iddi dderbyn bygythiadau i'w bywyd.

Roedd Ms Booth hefyd yn rhedeg cwmni dillad a chynnyrch harddwch o'r fferm yn ardal Corwen.