Amddiffyn dewis Kirsty Williams i ymuno â'r llywodraeth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Tim Farron wedi bod yn arweinydd ar y Democratiaid Rhyddfrydol ers blwyddyn

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Tim Farron wedi amddiffyn penderfyniad Kirsty Williams i ymuno â Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y byddai AC Brycheiniog a Maesyfed yn medru gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl fel Ysgrifennydd Addysg, gan atal polisïau Ceidwadol yn Lloegr rhag cael eu gweithredu yng Nghymru.

Fe gyfaddefodd bod canlyniadau'r blaid yn etholiadau'r Cynulliad, pan gollon nhw bob sedd ond un, yn siomedig.

Ond mynnodd bod "eu ffawd wedi gwella'n sylweddol" ers hynny.

disgrifiad o’r llunKirsty Williams yw'r unig Aelod Cynulliad sydd ar ôl gan y Democratiaid Rhyddfrydol

Dywedodd Mr Farron hefyd nad oedd y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan yn malio am Gymru, ac nad oedd Llafur yn wrthblaid digon effeithiol i warchod buddiannau'r wlad yn Llundain 'chwaith.

"Mae cael Kirsty Williams fel Gweinidog Addysg yn rhoi'r cyfle iddi hi sicrhau nad ydyn ni'n mynd i lawr y llwybr cul, dethol y mae Lloegr am ei ddilyn, i sicrhau bod gennych chi bremiwm disgyblion, i hyrwyddo addysg gynnar," meddai.

Ychwanegodd: "I blaid Lafur Jeremy Corbyn, mae pŵer fel petai'n air budr.

"Os na allwch chi wneud gwahaniaeth i'r bobl wnaeth eich ethol chi rydych chi'n eu gadael nhw i lawr, a dyna pan mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn wahanol, dyna pam y mae llawer o bobl, pobl Llafur cymedrol, yn dod at y Democratiaid Rhyddfrydol nawr."

Dywedodd Tim Farron nad oedd ganddo broblem chwaith â chael arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, yr AC Mark Williams, wedi'i leoli yn Llundain, a hynny ers i Kirsty Williams gamu o'r neilltu yn gynharach eleni.