'Dim ysgolion gramadeg yng Nghymru tra mod i yma'

Cyhoeddwyd

Mae Kirsty Williams wedi mynnu na fydd unrhyw ysgolion gramadeg yn cael eu hagor yng Nghymru tra'i bod hi'n gyfrifol am addysg.

Fe ymunodd A.C. y Democratiaid Rhyddfrydol â Llywodraeth Cymru eleni fel Ysgrifennydd Addysg yn dilyn etholiadau'r Cynulliad.

Ac fe bwysleisiodd yng nghynhadledd ei phlaid na fyddai Cymru'n efelychu'r newidiadau arfaethedig i addysg yn Lloegr dan Theresa May.

Fe gyhoeddodd hi hefyd y byddai grant i gynorthwyo disgyblion difreintiedig yng Nghymru - y Grant Amddifadedd Disgyblion - yn cael ei ddyblu.

'Dim tystiolaeth'

Cafodd A.C. Brycheiniog a Maesyfed ei haddysgu yn ysgol breifat St. Michael's yn Llanelli, ond mae hi'n anfon ei phlant i ysgol gyfun leol.

Mynnodd bod system addysg ddethol yn darparu addysg eilradd i'r rhan fwyaf o ddisgyblion, ac nad oedd tystiolaeth ryngwladol i ddangos ei fod yn gweithio.

"Pan ddaeth yr OECD i Gymru i adrodd ar ein system addysg roedd ganddi sawl peth beirniadol i'w ddweud am gyflwr ein system addysg, sawl peth yr oedd angen i ni newid," meddai wrth BBC Cymru.

"Ond y peth mwyaf wnaethon nhw ei ganmol oedd y ffaith bod gennym ni system addysg gyfun yma yng Nghymru, ac rydyn ni'n ymrwymedig i hwnnw."