Apêl gan fam April Jones wrth i rubannau gael eu dwyn

Published
image copyrightPA

Mae mam April Jones wedi apelio ar fandaliaid i roi'r gorau i ddwyn rhuban sydd wedi'i gosod ym Machynlleth i'w chofio.

Cafodd y rhuban pinc ei glymu mewn lleoliad yng nghanol y dref er cof am y ferch bump oed gafodd ei chipio y tu allan i'w chartref yn 2012.

Yn 2013 fe garcharwyd Mark Bridger, 50, am oes am gipio a llofruddio April. Dyw ei chorff erioed wedi cael ei ddarganfod.

Mae'r rhuban pinc, oedd yn symbol o'r ymgyrch i geisio dod o hyd i April, wedi aros mewn lle amlwg yn y dref byth ers hynny.

Ond mae wedi cael ei ddwyn sawl gwaith dros y misoedd diwethaf ac yn ôl mam April mae hynny wedi achosi loes newydd i'r teulu.

image copyrightMatt Cardy
image captionRoedd y rhubannau pinc yn elfen amlwg o'r ymdrech i geisio dod o hyd i April Jones

"Plis, pwy bynnag sydd yn parhau i fynd â rhuban pinc April oddi ar y rheiliau wrth y cloc, plis stopiwch," meddai Coral Jones, 44.

"Mae'n drist weithiau bod rhai pobl yn medru bod yn greulon."

Yr wythnos hon fe gyrhaeddodd deiseb gafodd ei lansio gan deulu April Jones dros 100,000 o lofnodion.

Mae'r ddeiseb yn galw am bob troseddwr rhyw i gael eu cadw ar y gofrestr am weddill eu hoes, gwell plismona o luniau anweddus o blant ar y we, a chosbau llymach i bobl sy'n cael eu dal gyda lluniau anweddus o blant.