Bwrdd iechyd yn talu £8.5m am gamgymeriadau meddygol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gorfod talu £8.5m mewn iawndal dros y 12 mis diwethaf mewn achosion o esgeulustod meddygol.

Yn ôl adroddiad newydd fe gafodd 246 cais newydd ei wneud yn erbyn y bwrdd iechyd yn 2015/16, gan ychwanegu at yr 835 achos oedd dal ar agor.

Roedd hynny'n gwymp o 21% o'i gymharu â nifer yr achosion yn y flwyddyn flaenorol. Yn 2014/15 cyfanswm y gost oedd £8.2m, ac yn 2013/14 roedd yn £9.5m.

Dywedodd prif swyddog gweithredu'r bwrdd iechyd, Morag Olsen bod £8,553,535 wedi cael ei dalu mewn iawndal, gyda £944,000 hefyd yn cael ei wario ar gostau amddiffyn.

Dim ond ychydig dros £2m yr oedd yn rhaid i'r bwrdd iechyd dalu'n uniongyrchol, gyda'r gweddill yn dod o Gronfa Risg Iechyd Cymru, system o yswiriant y mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn cyfrannu ati.

O'r 246 o geisiadau newydd roedd 191 yn achosion o esgeulustod yn ymwneud ag oedolion, ac 15 yn ymwneud â phlant. Cafwyd hefyd 36 achos o anafiadau personol honedig i staff.

Dywedodd Ms Olsen bod rhai themâu yn codi'n gyson o fewn cwynion gan gynnwys cadw cofnodion, cyfathrebu, goruchwyliaeth, cymhwysedd a hyfforddiant.

"Mae'r themâu yma'n parhau i ddod i'r amlwg mewn achosion, gan awgrymu nad yw rhannu gwybodaeth a gweithredu wastad yn cael ei rannu ar draws y sefydliad, ac mae gwaith yn parhau i wneud yr elfen hon yn fwy systematig," meddai'r adroddiad.

Ar hyn o bryd Besti Cadwaladr, sydd yn gweithredu yn siroedd y gogledd, yw'r unig fwrdd iechyd yng Nghymru sydd o dan fesurau arbennig.