Dod o hyd i gorff mewn afon ger Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod corff wedi cael ei ganfod mewn afon ger Wrecsam.

Cafodd y gwasanaethau eu galw wedi i'r corff gael ei ganfod yn Afon Clywedog fore ddydd Sadwrn.

Roedd maes parcio wedi cael ei chau dros dro yn Erddig wrth i dimau fforensig fynd ati gyda'u gwaith.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi rhoi gwybod i deulu'r dyn.

"Does dim esboniad am achos y marwolaeth. Mae'r heddlu yn parhau â'u ymholiadau," meddai llefarydd.