Cau rhan o'r A48 i'r dwyrain am chwe wythnos

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae'r A48 yn cysylltu Caerfyrddin gyda'r M4

Bydd rhan o'r brif ffordd rhwng Abertawe a'r gorllewin yn cau ddydd Mawrth am chwe wythnos wrth i bibell tanwydd gael ei thrwsio.

Bydd yr A48 ger Caerfyrddin ynghau i gerbydau sy'n teithio i'r dwyrain, gan olygu bydd yn rhaid i yrwyr fynd ar yr hen ffordd - Heol Llangynnwr rhwng cylchdro Pensarn a Nantycaws.

Mae nam wedi ei ddarganfod ar ddarn o'r bibell amldanwydd sy'n mynd o burfa Penfro i derfynellau ym Manceinion a Kingsbury.

Mae'r darn o dan ffordd ddwyreiniol yr A48, ger Nantycaws.

disgrifiad o’r llunRoedd mwy o draffig ar gylchdro Llangynnwr ar yr A40 fore Mawrth wrth i yrwyr gael eu dargyfeirio o'r A48

Yn ôl cwmni Mainline Pipelines, fydd yn gyfrifol am y gwaith atgyweirio, mae'r bibell yn ddiogel ar hyn o bryd.

Ond ychwanegodd llefarydd fod angen cwblhau'r gwaith atgyweirio cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau diogelwch parhaus y bibell, pobl leol a'r amgylchedd.

disgrifiadDafydd Morgan sydd wedi bod draw i weld sut mae'r traffig yn llifo

Y gobaith yw y bydd y cyfan wedi ei gwblhau erbyn dydd Gwener, 28 Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran Siambr Fasnach Caerfyrddin eu bod yn bryderus y bydd y gwaith yn cael effaith fawr ar y dref, ac ar economi'r gorllewin.