Gwaith yn amharu ar wasanaethau trên

Cyhoeddwyd

Fe fydd y rheilffordd rhwng Caerdydd a Bryste yn cael ei chau dros y penwythnos er mwyn gwneud gwaith moderneiddio'r lein.

O ganlyniad, ni fydd yna unrhyw drenau yn cynnal gwasanaeth uniongyrchol rhwng Paddington a de Cymru, gyda'r trenau yn gorffen ym Mryste.

Fe fydd bysus yn mynd o Fryste i orsaf Caerdydd Canolog.

Hefyd bydd gwasanaeth trên rhwng y brifddinas ac Abertawe.

Mae disgwyl y bydd y newidiadau yn ychwanegu hyd at 70 munud at y daith rhwng Paddington ac Abertawe.

Yn ôl Network Rail fe ddylai pobl roi mwy o amser wrth gynllunio eu siwrne rhwng de Cymru a Llundain.