Angen i'r gwrthbleidiau 'gydweithio' medd A.S.

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mark Williams A.S.

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi rhybuddio y gallai'r Ceidwadwyr barhau mewn grym yn San Steffan "am amser hir iawn" os na fydd y gwrthbleidiau'n cydweithio.

Gwnaeth Mark Williams ei sylwadau wrth amddiffyn penderfyniad ei ragflaenydd, Kirsty Williams, i ymuno â chabinet Llywodraeth Cymru ym mis Mai.

Dywedodd Mr Williams wrth BBC Cymru fod achos clir dros ddadlau bod "gwleidyddion blaengar" yn trafod "materion o ddiddordeb cyffredin".

Roedd yn siarad cyn cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Brighton ddydd Sul. Bydd Mr Williams yn annerch y gynhadledd yn ddiweddarach.

Fe fydd y blaid hefyd yn clywed gan Kirsty Williams, sydd wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn dyblu grant sydd ar gael i ysgolion - y Grant Amddifadedd Disgyblion - er mwyn ceisio cau'r bwlch rhwng disgyblion difreintiedig a phlant eraill. Bydd y grant yn cynyddu o £300 am bob disgybl sydd yn gwmwys i £600.

Cafodd Mark Williams ei ethol yn unig Aelod Seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru yn dilyn etholiad cyffredinol trychinebus i'r blaid, a Ms Williams yw eu hunig Aelod Cynulliad, yn dilyn etholiad Cynulliad oedd "yn waeth" meddai Mr Williams.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics Wales fod Ms Williams, sydd yn gyfrifol am y portffolio addysg yn Llywodraeth Cymru, yn dod a "themâu a blaenoriaethau'r Democratiaid Rhyddfrydol" i fewn i lywodraeth "yn effeithiol iawn".

"Rwy'n credu ar hyn o bryd, gyda newid ffiniau etholaethau sy'n gefnogol i ac yn hwb i'r blaid Geidwadol yn etholiadol yn y dyfodol, rwy'n credu fod achos i wleidyddion siarad.

"Yr hyn y byddwn yn ei ddisgrifio'n fras fel gwleidyddion blaengar yn siarad am faterion o ddiddordeb cyffredin."

Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams A.C.

Dywedodd Mr Williams fod gwleidyddion o bob plaid wedi ymgyrchu er mwyn aros yn yr UE yn y refferendwm ym mis Mehefin, er yn aflwyddiannus.

"Roedd 'na elfen bositif yn y refferendwm, hyd yn oed i'r rhai hynny ohonom ni wnaeth golli, sef bod gwleidyddion blaengar yn cydweithio ar faterion pwysig iawn," meddai.

"Ac rwy'n credu y dylid ehangu'r ddeialog yma i ardaloedd eraill o bolisi hefyd.

"Fel arall fe fydd ganddo ni'r bwgan o weld y Ceidwadwyr mewn grym yn San Steffan am amser hir iawn."

Mae rhaglen Sunday Politics Wales ar BBC One Wales am 11:00 ddydd Sul.