Digwyddiad i groesawu athletwyr adref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Rio oedd y Gemau Olympaidd gorau erioed i athletwyr o Gymru, gan ennill deg medal

Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal i groesawu cystadleuwyr ac enillwyr gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio yn ôl adref ddiwedd mis Medi.

Caiff y digwyddiad ei gynnal ar 29 Medi rhwng 17:00 a 19:00 tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd ac fe fydd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones a'r Prif Weinidog, Carwyn Jones yno i groesawu'r cystadleuwyr.

Bydd adloniant gan gynnwys band a dawnswyr samba, ac aelodau o Principality Only Boys Aloud Academi 2016, yn diddanu'r gynulleidfa. Cyflwynydd Chwaraeon y BBC, Jason Mohammad, fydd yn arwain y noson.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Fe wnaeth ein hathletwyr chwarae rôl allweddol yn llwyddiant timau Olympaidd a Pharalympaidd Prydain yn Rio de Janeiro. Llwyddon nhw i dorri'r record o ran nifer y medalau yn y Gemau Olympaidd ac roedd 10% o dîm Paralympaidd Prydain yn dod o Gymru.

"Unwaith eto, ry'n ni wedi dangos ein bod yn genedl o bencampwyr a'n bod yn gallu cynhyrchu athletwyr sy'n barod amdani ac sy'n gallu perfformio ar lwyfan byd-eang.

"Bydd y digwyddiad i'w croesawu adref yn ddiweddarach yn y mis yn gyfle i'r genedl ddiolch i'r athletwyr hyn sy'n ein hysbrydoli am y llawenydd a'r boddhad maen nhw wedi'i roi i Gymru'r haf hwn."

Yn ôl Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad: "Ar ran y Cynulliad, rwy'n edrych ymlaen at ddathlu llwyddiant ysgubol ein sêr Olympaidd a Pharalympaidd, a hynny ar lwyfan cenedlaethol yma yn y Senedd.

"Mae cynifer o bobl ar hyd a lled y wlad wedi mwynhau eu gwylio'n cystadlu, ac yn hynod o falch eu bod wedi llwyddo i ennill mwy o fedalau nag erioed o'r blaen.

"Maen nhw'n siŵr o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o athletwyr ac rwy'n gobeithio y bydd llawer o bobl yn ymuno â ni i'w llongyfarch."

Dywedodd Mark England, Rheolwr Tîm Prydain yn Rio 2016: "A minnau'n Gymro balch, roedd yn bleser gweld Cymru'n cyfrannu'n helaeth at gyfanswm medalau'r Tîm, ac ar ôl ennill naw medal, mae'n eithaf teg dweud ein bod wedi gwneud yn well na'r disgwyl. Ry'n ni'n falch iawn o bob un ohonyn nhw ac o gyfraniad system chwaraeon Cymru at lwyddiant tîm Prydain."

Dywedodd Pippa Britton, Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru: "Ry'n ni'n falch iawn o waith caled holl athletwyr Paralympaidd Cymru yn Rio. Mae'r haf hwn wedi bod yn gyfnod euraidd i chwaraeon Cymru, ac unwaith eto mae ein hathletwyr wedi cynrychioli'r genedl gyda balchder ac ymroddiad.

"Maen nhw wedi chwarae rôl bwysig wrth gyfrannu at lwyddiant tîm Paralympaidd Prydain ac ry'n ni'n edrych ymlaen nawr at eu croesawu'n ôl yn y digwyddiad yn y Senedd. Bydd yn gyfle i ni ddiolch iddyn nhw am eu hymdrechion, yn ogystal â rhoi'r clod haeddiannol iddyn nhw am eu llwyddiannau unigol."