Dedfrydu tri am werthu cynnyrch gwynnu dannedd peryglus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun, Ymddangosodd John, Matthew a Jean Hargreaves o flaen Llys y Goron Merthyr ddydd Gwener

Mae teulu wnaeth werthu cynnyrch i wynnu dannedd oedd yn cynnwys lefelau uchel o hydrogen perocsid wedi eu dedfrydu.

Cafodd Matthew a John Hargreaves eu dedfrydu i 18 mis o dan glo ar ôl cyfaddef twyll, tra cafodd Jean Hargreaves ddedfryd o chwe mis.

Fe glywodd y llys bod y teulu o Swydd Gaer wedi bod yn gwerthu'r cynnyrch mewn 150 o leoliadau, ar y we ac yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn 2013.

Roedd y cynnyrch yn cynnwys 11% o hydrogen perocsid, sydd yn uwch na'r lefel gyfreithiol.

Elw o £3.4m

Mae gan ddeintydd yr hawl i ddefnyddio cynnyrch gyda 6% o'r cemegyn, tra bod cynnyrch sydd yn cael ei brynu dros y cownter yn gorfod cynnwys llai na 0.1% o hydrogen perocsid.

Mae lefelau uchel o'r cemegyn yn gallu achosi llosgiadau a briwiau.

Fe glywodd y llys bod y teulu wedi gwneud elw o £3.4m o'r fenter.

Fe benderfynodd Safonau Masnach Cyngor Powys gynnal ymchwiliad ar ôl profi'r cynnyrch yn y Sioe Frenhinol.

Dywedodd y Cyngor bod nifer o honiadau anghywir ar eu baneri, gan gynnwys bod y cynnyrch yn "ddelfrydol ar gyfer unrhyw oedran" ac yn cael ei ddefnyddio "gan ddeintyddion blaenllaw ym Mhrydain ac Ewrop".