Undeb Myfyrwyr yn galw am astudio gwleidyddiaeth fel pwnc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Undeb Myfyrwyr Cymru'n galw ar Lywodraeth Cymru i wneud gwleidyddiaeth yn bwnc o fewn y cwricwlwm newydd.

Daw'r alwad wrth i'r Cynulliad baratoi i gael grymoedd newydd dros faterion etholiadol, gan gynnwys yr oedran pleidleisio.

Yn ôl yr undeb mae hefyd angen gwella addysg wleidyddol o fewn ein hysgolion.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl ifanc yn cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth.

Trafod oed pleidleisio

Mae rhoi cyfle i bobl 16 ac 17 oed bleidleisio yn fater sydd wedi cael ei drafod yn y Senedd yn barod. Cefnogi gostwng yr oedran mae Plaid Cymru a'r blaid Lafur ond mae 'na wahaniaeth barn o fewn y blaid Geidwadol.

Yn ôl Fflur Elin, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymru, os bydd yr oedran pleidleisio'n cael ei ostwng bydd rhaid addysgu pobl ifanc am wleidyddiaeth yn ogystal.

Dywedodd wrth Y Post Cyntaf: "Da' ni'n gobeithio erbyn 2021 bydd gan bobl ifanc 16, 17 oed yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Llywodraeth Cymru.

"Ond yr hyn rydyn ni yn poeni amdano yw bod Llywodraeth Cymru yn mynd i roi'r bleidlais heb roi addysg wleidyddol hefyd."

"Felly rydyn ni yn meddwl bod hi'n hynod bwysig bod pobl ifanc yn deall am beth maen nhw'n pleidleisio, sut maen nhw'n gallu effeithio ar wleidyddiaeth, fel bod gyda nhw'r bleidlais ond hefyd y wybodaeth i allu defnyddio'r bleidlais yna."

Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i bwerau dros faterion etholiadol gael ei datganoli i Gymru

Dyw Rebecca Williams o undeb athrawon UCAC ddim yn credu y bydd gwleidyddiaeth yn cael ei gynnig fel pwnc unigol o fewn y cwricwlwm newydd.

"Un o'r pethau gyda'r cwricwlwm newydd yw bod 'na lai o bwyslais yn mynd i fod mwy na thebyg ar bynciau unigol, a mwy o waith sydd yn dod â gwahanol bynciau at ei gilydd - felly llai o ffiniau clir rhwng pynciau", meddai.

"Bydden i'n synnu petawn ni'n gweld pwnc o'r enw gwleidyddiaeth ond dwi'n credu falle bydde' fe'n codi mewn disgyblaethau eraill."

Mewn datganiad mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth ac mai dyna pam bod yna opsiwn i astudio gwleidyddiaeth a materion cyfoes fel rhan o'r fagloriaeth.

"Rydyn ni hefyd yn datblygu cwricwlwm newydd gyda'r nod i helpu pobl ifanc i ddatblygu i fod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus ynglŷn â Chymru a'r byd," meddai'r datganiad.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddai gostwng yr oedran pleidleisio yn cymryd amser am fod angen nid yn unig newid yn y gyfraith ond hefyd, "gwaith helaeth gyda phawb sydd yn ymwneud â'r mater, gan gynnwys y Comisiwn Etholiadol cyn y bydd modd ystyried unrhyw newid."